Vil du bli med på et av de største digitaliseringsløftene i vår bransje?

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
18. februar 2021
Søknadsfrist
10. mars 2021
Kontakt
Henrik Andersson, 41670787, Rune Hørnes, 92897125
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

For å gi deg bedre informasjon om stillingen har vi spilt inn en podkast. I podkasten intervjuer vi Konserndirektør IT Rune Hørnes og administrerende direktør i KLP Skadeforsikring Tore Tenold om selskapet, forventninger til rollen, og hva du kan forvente deg i denne jobben. Du kan lytte til stillingspodkasten her.

Som leder i IT Skadeforsikring vil du få muligheten til å jobbe med den digitale utviklingen av fremtidens forsikringsselskap i en verdidrevet organisasjon, samtidig som du sikrer tett relasjon og samhandling mellom IT i Skadeselskapet og fagmiljøene i IT-Konsern.

Du vil få jobbe med teknologisk forbedringsarbeid, samtidig som du hjelper oss å ta gode valg i store endringer og tøffe prioriteringsdiskusjoner. Stillingen er sentral, og har et stort ansvar. Du vil lede et sterkt team av ansatte og konsulenter, og jobbe tett med andre IT-ledere i konsernet.

Stillingen innebærer følgende ansvar:

  • Bidra til fortsatt modernisering og digitalisering av selskapets produkt- og betjeningsløsninger
  • Porteføljeansvar for skadeselskapets IT-relaterte prosjekter
  • Ansvar for Skadeselskapets prosjekt- og utviklingsprosesser, inkl. harmonisering av disse med konsernets prosesser
  • Bidra til KLP sin utvikling og resultater gjennom deltagelse i Skadeselskapets ledergruppe og ledergruppe for IT-Konsern
  • Ivaretakelse av relasjoner med relevante eksterne partnere

For å lykkes i jobben er det viktig at du har høyere utdanning, gjerne innen teknologi, økonomi eller ledelse. Du har bred erfaring innen IT-ledelse og du forstår forretningen og trives med å samarbeide på tvers av roller og nivåer. Du har sterk interesse og forståelse for hvordan ny teknologi for digitalisering og arbeidsprosesser kan utnyttes. Du har kunnskap om gjeldende lovverk og forsikring innenfor fagområdet og har en bred IT-faglig innsikt. Du har erfaring fra leverandørhåndtering og forbedringsprosjekter.

Som person er du positiv og selvstendig og har et fokus på forbedring. Du har en indre driv til å nå målene som har blitt satt og klarer å prioritere ulike arbeidsoppgaver. Du er tydelig i din kommunikasjon og klarer å legge frem komplekse problemstillinger på en pedagogisk måte, både for toppledelsen og for dine medarbeidere.

Vi kan tilby deg:

  • Muligheten til å jobbe med den digitale utviklingen av fremtidens forsikringsselskap
  • Godt faglig arbeidsmiljø
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Moderne kontorlokaler sentralt i Bjørvika
  • Firmahytter, et aktivt bedriftsidrettslag og eget treningssenter i kontorlokalene

Vil du vite mer?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Konserndirektør IT, Rune Hørnes på tlf. 928 97 125 eller administrerende direktør i KLP Skadeforsikring, Tore Tenold på tlf. 915 48 333.
Alternativt kan våre rådgivere i MeyerHaugen AS kontaktes. Henrik Andersson på tlf. 416 70 787 og email henrik@meyerhaugen.no, eller Veronica Truong Jensen via email veronica@meyerhaugen.no.

Søknadsfrist 10.mars 2021


KLP

KLP er med sine omlag 1000 ansatte og en forvaltningskapital på 745 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.