Head of Compliance

Sted
Oslo
Publisert
18. februar 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Ørjan Gamst 95729725, Leif Thoring 91368810
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Techstep Gruppen er inne i en sterk utvikling, både strukturelt og kommersielt. Vi ser nå etter en dyktig og selvstendig person som vil ha ansvaret for å løfte GRC/ESG området i vår organisasjon. Rollen er nyopprettet og sentral i utviklingen av en effektiv og verdiskapende Compliance funksjon i selskapet. Du vil få ansvaret for å videreutvikle og profesjonalisere funksjonen ytterligere i et sterkt voksende og børsnotert selskap, i en rolle med gode påvirkningsmuligheter og svært varierte oppgaver.

I Techstep er mangfold, samfunnsansvar og bærekraft viktig. Vi jobber kontinuerlig med disse områdene og denne rollen vil få et særlig ansvar for å sette dette ytterligere på agendaen fremover.

ANSVARSOMRÅDE:
Vi søker nå en faglig sterk og selvstendig person som kan utvikle oss videre og ta eierskap innen områdene risikostyring, Corporate Governance, Compliance og bærekraftsrapportering (ESG). Rollen er Nordisk og vil ha ansvar for ovennevnte fagområder i alle land vi har vår tilstedeværelse.

Oppgavene i stillingen er per i dag desentralisert hos ulike personer i selskapet og hos eksterne samarbeidspartnere. Vi ønsker med denne rollen å sette et høyere fokus på området og profesjonalisere oss ytterligere.

Sentralt i rollen er kartlegging, identifisering og vurdering av selskapets risikoer og risikoprofil, samt videreutvikle og etablere effektive systemer og prosesser for å overvåke og minimalisere denne. Du vil også få ansvar for å bygge en god compliance funksjon som påser at vi etterlever stadig økende lovmessige og regulatoriske krav.

I stillingen ligger og ansvar for ESG-området, herunder rapportering, men også utvikling av det og støtte ledelsen i kommunikasjon mot markedet og aksjonærer. Videre vil du ha ansvar for GDPR Compliance, samt sikre at vi etterlever krav om markedsmisbruk i henhold til MAR.

Som Head of Compliance vil du rapportere organisatorisk til vår CFO, samt funksjonelt til selskapets revisjonskommitte og styre. Rollen har forøvrig en bred kontaktflate i organisasjonen, både i inn- og utland.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER

 • Overordnet ansvar for Governance, Risk og Compliance-funksjonen i gruppen. Videreutvikle og sikre en god kultur og forståelse for disse områdene i selskapet på tvers av landegrenser
 • Påse effektiv og kvalitativ risikostyring for å optimalisere verdiskapningen innenfor gjeldende og fremtidig risikobilde. Videreutvikle en sterk modell for risikostyring som bidrar til å identifisere de viktigste truslene for driften, prioritere risikoreduserende tiltak, og følge opp resultater fra tiltakene
 • Ansvarlig for ESG og Corporate Governance rapportering, samt bidra inn mot ESG-området i forbindelse med anbud og andre henvendelser. Bidra til å sette ESG på dagsorden og støtte ledelsen innenfor området i kommunikasjon mot markedet
 • Utvikle og implementere et sterkt rammeverk for compliancearbeid, for å sikre at selskapets aktiviteter gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og andre bestemmelser.
 • Rapportere risikospørsmål til revisjonskomitée og selskapets styre, samt holde tett dialog med ekstern revisor og følge opp deres funn og anbefalinger
 • Ansvarlig for å sikre en transparent og effektiv eierstyring i tråd med gjeldende anbefalinger og retningslinjer fra NUES, samt ansvar for rapportering kvartalsvis
 • Ansvarlig for å sikre compliance innenfor GDPR regelverket
 • Utvikle retningslinjer og prosedyrer som sikrer etterlevelse av det nye MAR regelverket


ØNSKET BAKGRUNN

 • Utdannelse på Master-nivå
 • Relevant erfaring fra området, enten fra konsulentmiljøer eller fra linjen i tilsvarende roller
 • Gjerne operativ erfaring med å bygge/utvikle GRC/ESG


PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Strukturert og en systematisk arbeidsstil
 • God forretningsforståelse og evne til å tenke helhetlig
 • Selvstendig og proaktiv, initiativtaker
 • Pådriver med høy gjennomføringsevne
 • God til å bygge relasjoner og skape tillit. Kommuniserer meget godt på både norsk og engelsk


TECHSTEP TILBYR

 • Sentral rolle i et solid børsnotert selskap i sterk vekst
 • Får være med å bygge, implementere og ta eierskap for GRC/ESG
 • Meget selvstendig rolle med store påvirkningsmuligheter og ansvar
 • Lokalisert sentralt i Oslo
 • Konkurransemessige betingelser


For ytterlige informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, eller mail: orjan.gamst@dfind.no, eller Leif Thoring i Dfind på tlf. 913 68 810 eller mail: leif.thoring@dfind.no

Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Bakgrunnssjekk vil bli utført med samtykke fra relevante kandidater og søkere. Ytterligere informasjon vil bli gitt.

 

Om arbeidsgiveren

Techstep er posisjonert for å bli en ledende leverandør av Managed Mobility Services i Norden. Techstep kombinerer enhetsadministrasjon, programvare, maskinvare og nettilkobling i administrerte tjenester og løsninger. Dette gjør det mulig for bedrifter og deres ansatte å gjøre sitt arbeid på tvers av mobile enheter og lokasjoner, med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har 295 ansatte basert i Norge, Sverige og Danmark, og betjener 550+ bedriftskunder i ulike bransjer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, besøk www.techstepasa.no


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.