Compliance and Legal Counsel

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
19. februar 2021
Søknadsfrist
13. mars 2021
Kontakt
Åsta Braathen tlf: 98901025
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast

Norfund - Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland - har som mål å skape jobber og bedre levekår ved å investere i bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling. Fondet er eid av staten ved Utenriksdepartementet og skal investere i levedyktige og lønnsomme virksomheter i utviklingsland, som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko. Om lag halvparten av investeringsporteføljen er innen ren energi. Andre prioriterte investeringsområder er finansinstitusjoner, grønn infrastruktur og vekstkraftige virksomheter innen landbruks- og produksjonsindustri. Norfund har kontorer i Oslo, Nairobi, Cape Town, Accra, San José og Bangkok. Norfunds avtalefestede investeringer er i dag på 25 milliarder kroner i rundt 150 selskaper. Antall ansatte er rundt 100.

 

Juridisk avdeling i Norfund ble opprettet i 2019. Avdelingen består i dag av General Counsel og en Senior Legal Counsel ved vårt hovedkontor i Oslo. Juridisk avdeling er involvert i alle aspekter ved Norfunds virksomhet og har et spennende, bredt og internasjonalt nedslagsfelt. Vi ser nå etter en Compliance and Legal Counsel som kan styrke vår kompetanse og kapasitet på områdene compliance, internkontroll og virksomhetsstyring. Vi er på jakt etter en profil med relevant erfaring som ser compliance i et operasjonelt perspektiv gitt Norfunds mandat og geografiske nedslagsfelt, både som rådgiver på konkrete investeringer og som bidragsyter til å videreutvikle interne systemer.

Kvalifikasjoner

 • Jurist/ advokat /advokatfullmektig med mer enn 5 års erfaring fra arbeid med compliance og virksomhetsstyring innen finans og/eller internasjonal virksomhet 
 • Advokatbevilling er en fordel, men ikke et krav
 • God forståelse for investeringsvirksomhet og fagfeltene compliance og virksomhetsstyring
 • Beherske både engelsk og norsk som arbeidsspråk, muntlig og skriftlig  
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team med et internasjonalt nedslagsfelt
 • Den foretrukne kandidat må ha evne til å strukturere og å se helheten i et compliance rammeverk og samtidig ha en praktisk tilnærming for å bli en etterspurt rådgiver for investeringsteamene og for øvrige interne funksjoner knyttet til risiko og internkontroll

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er sentral i arbeidet med å videreutvikle og opprettholde et godt rammeverk på compliance, internkontroll og virksomhetsstyring i Norfund
 • Hovedressurs på rådgiving og støtte til organisasjonen på compliance i forbindelse med Norfunds investeringsprosjekter og porteføljeselskaper, herunder arbeid med business integrity, regelverket om antihvitvasking og -terrorfinansiering, KYC og GDPR
 • Holde seg oppdatert på forventninger og krav og være faglig ansvarlig for områdene for compliance, virksomhetsstyring og internkontroll nasjonalt og internasjonalt, herunder følge utviklingen i sammenslutningen av europeiske Development Finance Institutions og andre nasjonale og internasjonale fora
 • Ansvarlig for å implementere og videreutvikle et opplæringsprogram på complianceområdet
 • Bistå med å forberede saker til risiko- og revisjonsutvalget, styret samt ekstern internrevisor
 • Bistå med annet internjuridisk arbeid, herunder støtte til administrasjonen og til investeringsavdelingene på investeringsprosjekter

  Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til å skape arbeidsplasser og bedre levekår gjennom investeringer i utviklingsland
 • Et faglig sterkt arbeidsmiljø med stort engasjement og korte beslutningsprosesser
 • Fleksitid, god pensjonsordning og lønn etter kvalifikasjoner
 • Moderne lokaler midt i Oslo sentrum

  Vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

  Søknadsfrist 13. mars, tiltredelse etter avtale.
  Spørsmål om stillingen kan rettes til vår rekrutteringsrådgiver hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.