Assisterende Banksjef / CFO med ansvar for økonomi og antihvitvask

Rekrutterer
Sted
Sørumsand
Publisert
30. mars 2021
Søknadsfrist
20. april 2021
Kontakt
Tor-Erik Palmyr tlf: 90368700
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

blakerEr du vår nye Assisterende Banksjef?

Vi søker en faglig sterk og erfaren Assisterende Banksjef, som vil ha ansvaret for bankens økonomi- og stabsavdeling. Denne avdelingen består i dag av 4 ansatte inkl. leder som arbeider med regnskap, antihvitvask, kontroll, IT og sikkerhet. Ny Assisterende Banksjef vil få mulighet til å forme og videreutvikle bankens økonomifunksjon og bankens kontroll innen antihvitvask, i tråd med bankens ambisjoner og myndighetens krav til banknæringen.
Vi ønsker en Assisterende Banksjef som kan være en god sparringspartner til Administrerende Banksjef og de øvrige lederne i banken. I tillegg til solid faglig kompetanse forventer vi at ny leder gjennom driv, engasjement, kommunikasjon og samspill ønsker å bidra til videre utvikling i banken.
Ny leder vil sammen med øvrige ansatte og ledere videreutvikle Blaker Sparebank i et marked med sterk befolkningsvekst og et stort potensial.
Assisterende Banksjef vil være en sparringspartner for Administrerende Banksjef, og vil også være hans stedfortreder. Assisterende Banksjef rapporterer til Administrerende Banksjef og inngår i bankens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • Økonomisk og finansiell rapportering, herunder kvartals- og årsrapporter til styrende organer, myndigheter, forretningspartnere og andre interessenter.
 • Oppfølging av bankens likviditet og kapitalbehov.
 • Analysere, vurderer og foreslå tiltak for bedring av bankens lønnsomhet.
 • Utarbeidelse av budsjett og forecast-prosesser.
 • Ansvar for områdets styrende dokumenter.
 • Utarbeide grunnlaget for- og bistå i gjennomføringen av en tilfredsstillende prosess for løpende ICAAP vurderinger.
 • Ansvar for årlig Pilar 3 rapport.
 • Ansvar for bankens gjenopprettingsplan.
 • Overordnet ansvar for antihvitvask, IT og eiendom i banken.
 • Overordnet ansvar for GDPR.
 • Lede og utvikle medarbeidere i egen avdeling. Per i dag har Assisterende Banksjef personalansvar for regnskapssjef, It og mottaksansvarlig, kredittstøtte og antihvitvask medarbeider.
 • Være en sterk deltaker i bankens pågående skifte av kjernebanksystem, for å kontrollere at økonomi- og regnskapsrapportering blir tilfredsstillende ivaretatt.

Kvalifikasjoner:

 • Økonomisk utdannelse, minimum på bachelornivå.
 • Minimum 5 års relevant erfaring.
 • Erfaring fra bank er en fordel, men ingen forutsetning.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og faktabasert i beslutningene.
 • Strategisk, kombinert med interesse for kritiske detaljer.
 • Forretningsorientert.
 • Strukturert, nøyaktig og planmessig.
 • God gjennomføringsevne og vant til å arbeide ut fra gitte tidsfrister.
 • Gode samarbeids- og lederegenskaper.
 • Høy personlig integritet.

Vi tilbyr:

 • En bank i kontinuerlig utvikling og med ambisiøse mål.
 • Et miljø med entusiastiske og kompetente medarbeidere.
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsordninger.
 • Gode sosiale ordninger, bl.a. gunstige lånebetingelser og forsikringstilbud.
 • Flotte nye banklokaler med mulighet for parkering.

Vi forventer at kandidater som søker på våre stillinger har en ryddig økonomi og orden i egen dokumentasjon. Som en del av finansbransjen og Eika-gruppen er Blaker Sparebank opptatt av at bankens ansatte har høy personlig integritet.

 

Om arbeidsgiveren

Blaker Sparebank er en frittstående bank med sterk lokal forankring på Romerike.
Banken ble etablert i 1920 og leverer tradisjonelle finansielle tjenester til personkunder, landbruk og lokalt næringsliv. Banken er lokalisert på Sørumsand i nye og moderne banklokaler. Blaker Sparebank har 22 ansatte og en samlet forretningskapital på 3,7 mrd. kroner. Ordinære banktjenester som sparing, finansiering og betalingsformidling utgjør hovedtyngden av bankens virksomhet. I tillegg selger banken skade- og livsforsikring, samt spareprodukter i samarbeid med produktselskapene i Eika-gruppen AS. Banken er med i Eika-alliansen som består av om lag 60 lokalbanker, Eika-gruppen og Eika Boligkreditt. Eika- alliansen har en samlet forvaltningskapital på over 450 milliarder kroner, 850.000 kunder og mer enn 3 000 ansatte. Dette gjør Eika-alliansen til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet.

Blaker Sparebank er en viktig aktør for lokal vekst og utvikling i nærområdet på Romerike.
Bankens visjon er For deg og lokalsamfunnet .
Foruten bankens betydning for personkunder og næringsliv bidrar den også aktivt til utvikling av idrett, kultur, lag og foreninger i lokalmiljøet.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.