Rådgiver – søknad og finansiering

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
9. april 2021
Søknadsfrist
30. april 2021
Kontakt
Katrin Solbakken, 90155615, Anne Kjersti Kværner, 90844581
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 2400 aktive medlemmer når vi langt ut. Og, vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye måter.

På hovedkontoret jobber det i overkant av 40 personer. Markeds- og kommunikasjonsavdelingen består av 11 personer. I avdelingen er det stor faglig tyngde, mye godt humør og mange spennende oppgaver og prosjekter på gang.

Vil du bli med på Blå Kors-laget som vår nye rådgiver innenfor søknader og finansiering?

Vi er på jakt etter en lagspiller som motiveres av å opprettholde dagens finansielle støtte, samt finne nye finansielle muligheter for Blå Kors sitt arbeid i Norge. Det er viktig at du har interesse for utvikling av virksomhetsområder gjennom ulike finansieringsordninger, både fra det offentlige og private fond og stiftelser.

Stillingen ligger i Markeds- og kommunikasjonsavdelingen og rapporterer til markeds- og kommunikasjonssjef. Den som ansettes vil ha et bredt samarbeidet med andre avdelinger og virksomheter i organisasjonen.

Viktigste ansvarsområder:

Du vil ha ansvar for å sikre at søknader er i henhold til Blå Kors sine strategier og planer. Arbeidet består av å skrive gode søknader innenfor dagens finansieringsordninger, identifisere nye finansielle muligheter, bidra i evaluering, programutvikling og rapportering med spesielt fokus innen forebyggingsområdet.

Du vil også ha en koordinerende og rådgivende rolle inn mot andre avdelinger og virksomheter der Blå Kors søker ekstern finansiering.

En sentral oppgave vil være å videreutvikle gode strukturer som sikrer at arbeidet gjøres på en god og effektiv måte. I tillegg vil det være viktig å tilgjengeliggjøre og motivere ulike deler av organisasjonen til å søke.

Viktige arbeidsoppgaver:

  • Skrive gode søknader, samt bidra til økt kvalitet i søknadsarbeidet generelt for organisasjonen.
  • Motivere og stimulere organisasjonen til å se muligheter til finansiering gjennom ulike typer søknadsordninger.
  • Identifisere nye finansieringsmuligheter.
  • Rapportere på innvilgede søknader innenfor avtalte områder.
  • Bidra i evaluerings- og innsiktsarbeid, som ofte vil være grunnlag for nye søknader.


Krav/ønsker:
Erfaring og kompetanse innenfor det å skrive gode søknader for å sikre finansiering av både drift og prosjekter. God kompetanse i evalueringer, innsikt og rapportering. God økonomiforståelse. Evne til å bygge relasjoner internt og ekstern. Motiveres av å bidra til videre utvikling og vekst i organisasjonen.


Krav til utdannelse:
Minimum 3 årig bachelor innenfor samfunnskunnskap, økonomi, strategi eller lignende.


Krav til erfaring:
Minimum 5 års relevant erfaring, hvorav innenfor søknads- og rapporteringsområdet.


Språk:
Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig.

Lønn etter avtale og p.t. medlemskap i Statens Pensjonskasse. Du må kunne være en god ambassadør for Blå Kors sitt verdisyn.

Vi holder til i hyggelige lokaler, sentralt i Blå Kors-bygget i Oslo.

Søknadsfrist: 30. april

For nærmere informasjon, kontakt:
Markeds- og kommunikasjonssjef, Katrin Solbakken tlf. 901 55 615
eller Fundraisingsjef Anne Kjersti Kværner tlf. 908 44 581
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.