Daglig leder

Rekrutterer
Sted
Oslo sentrum
Publisert
13. april 2021
Søknadsfrist
Vi behandler søknader fortløpende
Kontakt
André Herlofsen, 93480266
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Daglig leder søkes til nyopprettet stilling i investeringsselskap

Levantor AS (tidligere Cubera AS) ble etablert i 2006 av Jørgen Kjærnes og to partnere. Med basis i eiernes helt unike bakgrunn og posisjon innen private equity har selskapet gjennom investeringer og aktivt eierskap utviklet verdier på omkring NOK 1 mrd. Levantor-gruppen består i dag av et cluster av et betydelig antall investeringsselskaper.

Levantor-gruppen er en betydelig investor i nordiske private equity fond. Gjennom ulike investeringsløsninger har selskapet investeringer/kommitteringer på omkring 700 millioner i over 30 ulike private equity fond samt ko-investeringer med disse.

Utover disse to virksomhetsområdene forvalter Gruppen en betydelig kapital direkte i rente- og aksjemarkedet.

Administrasjon ivaretas av datterselskapet Permian AS. Ledelse har frem til i dag blitt utøvd gjennom et aktivt styre bestående av de tre eierne, men virksomhetens kompleksitet, størrelse og fremtidsmuligheter har nå skapt behov for å etablere en egen administrasjon. For å lede og videreutvikle virksomheten søkes nå en daglig leder til Levantor Invest AS, stillingen vil rapportere til styret som fortsatt vil ivareta det overordnede ansvar for forvaltningen.


Arbeidsoppgaver

 • lede selskapets investeringsvirksomhet, herunder analysere og vurdere nye investeringsmuligheter innenfor selskapets strategi
 • utvikle og sofistikere gruppens forvaltningsstrategi sammen med styret
 • gjennomføre og monitorere investeringsbeslutninger, herunder oppfølging av eksterne forvaltere
 • videreutvikle gode rapporteringssystemer for avkastnings- og risikomåling
 • ansvarlig for budsjetter, prognoser og likviditetsstyring, herunder valutastyring
 • rapportere periodisk og årlig til styret og eksterne myndigheter, herunder ansvarlig for skatt, regnskap og årsoppgjør
 • følge opp administrator/regnskapsfører (Permian AS), revisor og bankforbindelser
 • kontinuerlig utvikling av selskapet herunder vurdere ressurs situasjon, systemer, prosesser og rutiner knyttet til løpende drift av selskapet


Ønskede kvalifikasjoner

 • økonomisk og/eller teknisk utdannelse på masternivå
 • interesse for investeringsvirksomhet og erfaring fra investeringsprosesser og forvaltningsstrategier
 • generelt god regnskapsforståelse samt kunnskap om og interesse for avkastnings- og risikomåling
 • 7-10 års relevant erfaring fra kapitalforvaltning, bank, investment banking, family office management consulting eller lignende
 • sterk analytisk med gode ferdigheter i Excel og PowerPoint
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk


Personlige egenskaper
Vi søker etter deg som er analytisk, strukturert og har god forretningsmessig forståelse.  Den rette kandidaten må ha både evnen og viljen til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Du må trives med det operasjonelle, samtidig som du må ha evnen til å løfte blikket. Videre er du selvgående og løsningsorientert med en positiv holdning. Som person er du en relasjonsbygger av natur og evner å skape tillit ut mot våre selskaper og samarbeidspartnere. Du vil beskrive deg selv som en strukturert person, med stor grad av fleksibilitet og som evner å levere ditt arbeid med god kvalitet på en effektiv måte.

Vi tilbyr
For rett kandidat kan vi tilby en variert arbeidshverdag med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil opparbeide deg mange spennende relasjoner og få erfaring fra mange spennende prosesser og selskaper.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved André Herlofsen på mobil +47 934 80 266 / ah@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også for oppdragsgiver hvis ønskelig.

Søknader behandles fortløpende.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.