Eiendomssjef

Sted
Oslo
Publisert
13. april 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Kenneth Ryvoll Klev, 97064624, Øistein Magnussen, 90106060
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat


FagerStad er et uavhengig eiendomsutviklingsselskap som ble etablert i 1995. Vi fokuserer hovedsakelig på utvikling av eiendomsprosjekter innen bolig og næring. Over tid har vi gjennomført over 50 prosjekter, levert over 50.000 kvm næringslokaler og et betydelig antall boliger, primært i østlandsområdet.

FagerStad har i dag 21 prosjekter, 1 400 boliger og 50 000 kvm næring under utvikling/forvaltning hovedsakelig primært i østlandsområdet. I tillegg har selskapet hovedansvar for kjøp, salg, forvaltning og utvikling av en landsdekkende portefølje på ca. 85 eiendommer ervervet fra Telenor. I denne porteføljen skal Telenor gradvis fase ut sin virksomhet over de neste fem år. Eiendommene skal selges eller utvikles/gjenbrukes til andre formål. FagerStad har ervervet porteføljen sammen med Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Joh Johannson Eiendom AS og NorgesGruppen Eiendomskapital AS.

 

FagerStad Utvikling AS har økt aktivitetsnivå og har identifisert økende behov i årene som kommer. Vi ønsker å styrke vår organisasjon med en Eiendomssjef med ansvar for etablering og utvikling av våre næringseiendommer.

Som eiendomssjef og forretningsutvikler næringseiendom vil du være ansvarlig for utleie og drift av vår portefølje. Du vil også arbeide med utvikling av nye næringseiendommer.
Stillingen er nyopprettet og passer for deg som har lang erfaring med utleie og kommersiell oppfølging av næringseiendom. Du er markeds- og serviceorientert, og vil utøve overordnet forvaltning som er avgjørende for å bevare og utvikle verdier for leietakere og eiere. Du vil være ledende i arbeidet med å etablere og utvikle selskapet innen eiendomsteknologi og moderne eiendomsdrift.

Stillingen rapporter til daglig leder og inngår i selskapets lederteam.

Ansvarsområder

 • utleiestrategi og leietakersammensetning
 • forhandling og inngåelse av leiekontrakter, samt reforhandling av eksisterende
 • budsjett- og resultatansvar for leieinntekter og eierkostnader
 • løpende oppfølging og forvaltning av eiendommene i god dialog med leietakerne
 • inngåelse av service- og vedlikeholdsavtaler på vegne av gårdeier
 • planlegging, prioritering og gjennomføring av løpende vedlikehold
 • deltagelse i selskapets prosjektutviklingsarbeid, fra tidlig fase til salg/utleie
 • representere selskapet i sameier ol.
 • implementere moderne eiendomsteknologi og eiendomsdrift

Kvalifikasjoner

 • utdanning på bachelornivå eller annen relevant utdanning
 • lang erfaring med utleie og forvaltning av næringseiendom
 • erfaring med forhandlinger
 • interesse for digitalisering og oppdatert på digitale verktøy
 • teknisk forståelse og sterk eiendomsfaglig bakgrunn

Personlige egenskaper

 • trygg, forhandlingssterk og utadvendt i rollen
 • ambisiøs, resultatorientert og evner å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • samarbeider godt med andre, teamorientert, støttende og lyttende
 • evner å jobbe selvstendig og sikrer gjennomføring

Ikke nøl med å ta kontakt med våre rådgivere i Assessit for mer informasjon.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.