Prosjektutvikler

Sted
Oslo
Publisert
16. april 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Thea Kleiven, 47301088, Øistein Magnussen, 90106060
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Prosjektutvikler til FagerStad Utvikling

FagerStad er et uavhengig eiendomsutviklingsselskap som ble etablert i 1995. Vi fokuserer hovedsakelig på utvikling av eiendomsprosjekter innen bolig og næring. Over tid har vi gjennomført over 50 prosjekter, levert over 50.000 kvm næringslokaler og et betydelig antall boliger, primært i østlandsområdet.

FagerStad har i dag 21 prosjekter, 1 400 boliger og 50 000 kvm næring under utvikling/forvaltning hovedsakelig primært i østlandsområdet. I tillegg har selskapet hovedansvar for kjøp, salg, forvaltning og utvikling av en landsdekkende portefølje på ca. 85 eiendommer ervervet fra Telenor. I denne porteføljen skal Telenor gradvis fase ut sin virksomhet over de neste fem år. Eiendommene skal selges eller utvikles/gjenbrukes til andre formål. FagerStad har ervervet porteføljen sammen med Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Joh Johannson Eiendom AS og NorgesGruppen Eiendomskapital AS.


Prosjektutvikler

Som prosjektutvikler vil du ha ansvar for utvikling av flere av våre boligprosjekter. Stillingen passer for deg som har god erfaring med boligutvikling, og gjerne spesielt fra gjennomføringsfasen. Du tenker kommersielt, er markeds- og serviceorientert og ser betydningen av kvalitetsmessig boligutvikling som verdiskapende for boligeiere, utbygger, naboer og lokalsamfunnet.

Vi ser etter deg som motiveres av å drive frem utvikling av nye områder for boligvirksomhet. Du har ambisjoner, skaper engasjement og entusiasme blant de du jobber med i prosjektene. I FagerStad har vi en langsiktig tilnærming til prosjektene våre og en tillitsbasert filosofi overfor våre ansatte. Ofte jobber vi i team, men det er du som prosjektutvikler som har det overordnede ansvaret for dine prosjekter.


Ansvarsområder

 • utvikling og gjennomføring av større boligprosjekter
 • ansvar for prosjektenes totale livsløp
 • budsjett- og økonomistyring i alle prosjektets faser
 • tverrfaglig deltagelse på tvers av alle prosjekter
 • kontrahering og avtaleinngåelse, og oppfølging av disse
 • være selskapets ansikt utad i prosjektene og styre gjennom god dialog


Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk utdannelse
 • kommersiell forståelse og evne til å forstå hva som skal til for å lykkes
 • relevant erfaring fra gjennomføring av større boligprosjekter
 • bred erfaring fra eiendomsutviklings-, entreprenør- eller konsulentselskaper
 • forståelse for byggherrerollen, offentlige prosesser, planarbeid og byggesaksbehandling


Personlige egenskaper

 • trygg, utadvendt i rollen og kan handle på eget initiativ
 • ambisiøs, resultatorientert, planleggende og setter seg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • sterk gjennomføringskraft
 • omgjengelig, samarbeider godt med andre, teamorientert, støttende og lyttende


Ikke nøl med å ta kontakt med våre rådgivere i Assessit for mer informasjon.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.