Vi søker en kraftfull økonomisjef

Rekrutterer
Sted
Bergen eller Oslo
Publisert
19. april 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Ole T. Moy, +47 92883311, Jan Fredrik Eriksen, +47 93424391
Posisjon
Leder
Bransjer
Energi
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Privat

Småkraft AS er et av Norges raskest voksende fornybarselskaper. I 2020 fikk selskapet tilgjengeliggjort ytterligere 3 milliarder kroner i egenkapital for å videreføre sin ekspansive strategi om å skape mer fornybar energi. Vi søker etter en forretningsorientert økonomisjef som kan videreutvikle, systematisere og automatisere våre prosesser. Engasjementet som er av 1 års varighet med mulighet for forlengelse, skal gjøre den riktige kandidaten i stand til å kunne tre inn som interim CFO.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Lede etablering og implementering av nye og automatiserte prosesser innenfor finansiering, finansiell rapportering, M&A og prognostisering
 • Utarbeide nye automatiserte controlling- funksjoner og ivareta disse sammen med resten av økonomiavdelingen.
 • Delta i arbeid med ekstern og intern finansiell rapportering, inkludert informasjon til Oslo Børs
 • Bistå selskapets forretningsutviklingsavdeling med verdsettelser og oppkjøpsprosesser
 • Bistå i kommunikasjon med konsernets banker, investorer og øvrige stakeholders
 • Bistå i forbindelse med utstedelse av obligasjonsfinansiering og andre finansieringskilder
 • Styreplass i operative datterselskaper og ansvarlig for løpende informasjon til minoritetsaksjonærer
 • Delta i arbeid med finansielle instrumenter innenfor renter, valuta og commodities

Erfaring og utdanning

 • Siviløkonom/ MSc/ MBA eller tilsvarende.
 • Gjerne bakgrunn som statsautorisert revisor på prosjektledernivå med erfaring fra finansiell prosessutvikling
 • Interesse og erfaring med M&A er en fordel
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk
 • Interesse for Sustainable Finance og integrering av bærekraft og finans
 • Solid kompetanse innenfor IFRS og finansiell rapportering er avgjørende

Selskapets økonomifunksjon er liten med 3 ansatte. Utstrakt bruk av eksterne ressurser gjør at kandidaten må ha en allsidighet i kunnskap som gir mulighet til å bidra i alle deler av en CFOs naturlige ansvarsområder. Stillingen vil være gjenstand for utstrakt kommunikasjon med selskapets forvalter Aquila Capital i Hamburg. Vi antar at minst 5 års erfaring fra industrielt selskap, bank, investeringsvirksomhet eller revisjon er nødvendig. Stillingen rapporterer til CFO. Arbeidssted: Bergen eller Oslo

Om arbeidsgiveren

Småkraft AS er Europas største aktør innenfor småskala vannkraft. Selskapet samarbeider med om lag 700 grunneiere i hele Norge for å skape fornybar energi med sine mer enn 130 kraftverk. Selskapet er i en fase med sterk vekst og har gjennomført mer enn 30 oppkjøp de siste tre årene. Småkraft har obligasjoner notert på Oslo Børs.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til våre rådgivere i Belsenso Executive; Ole T. Moy / 92 88 33 11 eller Jan Fredrik Eriksen / 93 42 43 91. Søknad vedlagt CV sendes snarest til otm@belsenso.com--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.