Regnskapssjef

Rekrutterer
Sted
Lofoten
Publisert
21. april 2021
Søknadsfrist
10. mai 2021
Kontakt
Rune Frøyslie, 40282150
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Faglig solid og motivasjon til å lede

Som regnskapssjef vil du ha faglig ansvar for konsernets selskaper i Norge samt overordnet ansvar for å lede og videreutvikle avdelingen. Stillingen innebærer ansvar for å planlegge og sikre gjennomføring av regnskapsproduksjon og regnskapsavslutning på en effektiv og forsvarlig måte, i tråd med relevant lovgivning. Du er vår fagtyngde på området, og sammen med ditt dedikerte team følger du opp de norske datterselskapene i regnskapsfaglige spørsmål. Vi leter etter en engasjert fagperson som gjennom involvering og handlekraft videreutvikler kompetanse, leveransekvalitet og samarbeid hos sine medarbeidere.

Stillingen rapporterer til Økonomidirektør Norge.

Hovedoppgaver

 • Ansvar for at regnskapene løpende blir bokført korrekt, etter gjeldende regelverk (NGAAP)
 • Ledelse og personalansvar for regnskapsavdeling
 • Dokumentere, videreutvikle, effektivisere og automatisere prosesser og rutiner innenfor regnskap med fokus på god internkontroll
 • Ansvar for gjennomføring av endrings- og forbedringsprosjekter innenfor regnskapsområdet, herunder implementering av selskapets nye ERP system (M3)
 • Selskapsrapportering og årsavslutning
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av budsjettprosessen, herunder løpende prognoseprosesser
 • Oppfølging og videreutvikling av kvaliteten i de løpende regnskapsestimatene
 • Lederstøtte og rådgivning innenfor regnskaps- og avgiftsspørsmål

Kvalifikasjoner

 • Relevant økonomiutdanning på mastergrad-nivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Solid faglig kompetansenivå
 • Erfaring med ERP-systemer, Excel-kunnskaper og generelt god IT-kompetanse.
 • Motivasjon for å lede faglig kompetente medarbeidere
 • Strukturert, nøyaktig og liker å planlegge. Tar ansvar, initiativ og er selvdreven
 • Lagspiller med sterke samarbeidsegenskaper, påvirkning- og innflytelsesevne
 • Kan utfordre eksisterende prosesser og ser kontinuerlig etter forbedringsmuligheter
 • Høy faglig integritet, med høy interesse for regnskapsfaget

Insula har definert – NÆR, MODIG og ENGASJERT – som våre kjerneverdier. Det er viktig at du identifiserer deg med disse verdiene.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie, tel 402 82150. Henvendelser behandles med diskresjon.

Søknadsfrist er 10. mai 2021. Vi behandler søknader fortløpende og oppfordrer kandidater til å melde sin interesse raskt.