CEO

Sted
Ålesund
Publisert
27. april 2021
Søknadsfrist
10. mai 2021
Kontakt
Mette Slinning 97559025, Ole Petter Bratteberg 97559036
Posisjon
Toppleder
Bransjer
Energi
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du være med å skape en grønn fremtid?

Både i Norge og internasjonalt pågår det en rivende utvikling innen bruk av hydrogen. Hydrogen vil være avgjørende for å realisere Paris-avtalen og nullutslippssamfunnet, og spiller en vesentlig rolle i omstillingen av bl.a. tungtransport og maritim bransje. 

Norwegian Hydrogen vil være en aktør i denne omstillingen, og bidra til det grønne skiftet. Vi bygger nå kjerneteamet i selskapet og søker etter kandidater til samtlige stillinger i toppledelsen. Selskapet er allerede i gang med et pilot prosjekt innen produksjon av grønn hydrogen på Hellesylt.

Som CEO i Norwegian Hydrogen vil du få ansvar for å bygge en kompetent organisasjon og samtidig skape gode relasjoner til eiere, myndigheter og andre samarbeidspartnere. Målet er å ta en posisjon i markedet slik at selskapet i løpet av 3 år har etablert seg som en landsdekkende leverandør av hydrogen for marine markeder og tungtransport.

Rett kandidat får en nøkkelrolle i en nyopprettet virksomhet i et lønnsomt og suksessrikt industrikonsern i stor vekst. Konsernet er preget av entreprenørskap, kremmerånd og høyt tempo. CEO må motiveres av å bygge opp selskapet og skape resultater. Rollen vil samarbeide nært med virksomhetens styre og eiere.  Du vil være sentral i etablering og utvikling av et selskap med stort potensial, i et marked med betydelige vekstmuligheter.

Vi ønsker søkere som har relevant høyere utdannelse (fortrinnsvis på masternivå), og solid ledererfaring med dokumenterte resultater. Erfaring fra etablering/bygging av organisasjon vil være en fordel.


Hovedkontor vil være i Ålesund, men enkeltstillinger kan lokaliseres andre steder i landet.

Nærmere informasjon om selskapet og stillingene får du av våre rådgivere i Mercuri Urval; Mette Slinning tlf. 975 59 025 / Ole Petter Bratteberg 975 59 036.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Søk på stillingen snarest og senest 10.05.21.

 

Om selskapet

Norwegian Hydrogen AS ble etablert i 2020 av Flakk Gruppen. Selskapet vil være en sentral bidragsyter til det grønne skiftet gjennom å utvikle, bygge og drifte hydrogen infrastruktur i Norge. Dette inkluderer bygging av produksjonsanlegg, distribusjon og et landsdekkende stasjonsnettverk for tungtransport og maritim næring.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.