Regionsdirektør Stor-Oslo Entreprise

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
23. april 2021
Søknadsfrist
16. mai 2021
Kontakt
Øistein Magnussen 90106060, Thea Kleiven 47301088
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

GK Gruppen er Skandinavias ledende leverandør av teknikk i bygg med en omsetning på over 6 milliarder kroner.

Med rundt 3100 ansatte og 84 kontorer i Norge, Sverige og Danmark leverer vi smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. Vår misjon er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner.

 

Regionsdirektør til sentral posisjon hos Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner

GK Gruppen er et ledende selskap innen teknikk i bygg i Skandinavia. Som følge av en strategisk spennende omstrukturering er GK Norge nå på utkikk etter en ny Leder Region Entreprise som skal være med å sette føringer for den nye satsningen!  
  
Vi ser etter deg som har den riktige kompetansen og lederegenskapene til å bygge GKs posisjon som teknisk og totalteknisk entreprenør i region Stor-Oslo. Som leder skal du sikre god porteføljestyring og positiv produktivitets- og lønnsomhetsutvikling i regionens entrepriseprosjekter, og sammen med resten av teamet skal du skape et integrert fagmiljø som drar nytte av synergiene på tvers. 
  
Vi ser etter en fremoverlent leder som utfordrer dagens arbeidsmetoder og ruster avdelingen for fremtidsrettet tenkning, lønnsomhet og vekst.  Som leder opptrer du samlende og er opptatt av å legge til rette for, engasjere og motivere både ledere og ansatte. 
  
Misjonen til GK er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner. Vi ser etter deg som ønsker å bli med på reisen mot en mer bærekraftig byggenæring gjennom ledelse av en av GK Norges entrepriseregioner!  
 

Ansvarsområder 

 • Sørge for at GK lykkes med å nå sine strategiske mål 
 • Skape lønnsom vekst og bygge posisjon iht. GK Norges strategi 
 • Eie totalresultatet for regionen og være øverste ansvarlig for at regionen når sine mål 
 • Følge opp at prosjektene i regionen gjennomføres iht. plan 
 • Sikre god personalledelse i egen region blant annet gjennom opplæring, oppfølging, støtte og kompetanseutvikling av avdelingsledere og andre ansatte 
 • Sørge for høyt fokus på kvalitet og HMS i hele regionen 
 • Være en pådriver for økt konkurransekraft gjennom innkjøp og samarbeidsallianser i regionen  
 • Sikre fremtidsrettet fagutvikling og godt tverrfaglig samarbeid 

 
Kvalifikasjoner 

 • Relevant utdannelse på bachelornivå eller høyere  
 • Minst 5 års erfaring som linjeleder med resultatansvar  
 • Forståelse for kultur og hvordan lede medarbeidere og mellomledere gjennom endring  
 • 5-10 års prosjektledererfaring fra nybyggprosjekter  
 • Dokumenterte resultater fra å skape lønnsomhet og utvikling  
 • Sterk faglig kompetanse innenfor noen av GKs faglig kjernekompetanser 
 • Erfaring med å inngå avtaler på entrepriseprosjekter, herunder kjenne de typiske kontraktstandarder som benyttes   
 • Erfaring fra salg av flerfaglige tekniske entrepriser en fordel  
 • Erfaring fra å fremme tiltak innenfor bærekraft og klima   

 
Personlige egenskaper 

 • Evne til å lede, motivere og dyktiggjøre andre 
 • Inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig  
 • Evne til å skape resultater gjennom forståelse av kostnads- og inntektsdrivere 
 • Evne til å bygge gode interne og eksterne relasjoner og nettverk 
 • God markeds- og forretningsforståelse 
 • Evne til å skape og tenke nytt 
 • Nysgjerrig på ny kunnskap og teknologi  

 
Vi tilbyr 

 • Å være en del av et Skandinavisk ledende teknisk fagmiljø  
 • En sentral stilling tett på vår kjernevirksomhet med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter 
 • Et forretningsområde i kontinuerlig utvikling 
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkevarenavn og et solid tverrfaglig miljø 
 • Konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter 
 • Et stimulerende og sosialt arbeidsmiljø bestående av sterkt engasjerte, kompetente og motiverte medarbeidere 

 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Assessit. 
 
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.