Organisasjonsdirektør

Sted
Trondheim
Publisert
23. april 2021
Søknadsfrist
25. mai 2021
Kontakt
Morten Wolden, 95252250, Hanne Haug Fremo, 98212455
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Trondheim kommune søker organisasjonsdirektør. Vi søker etter en person med solid HR- og lederkompetanse.

Organisasjonsdirektøren inngår i kommunedirektørens ledergruppe og har overordnet ansvar for organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, digitalisering, samt utviklings- og støttetjenestene i kommunen.

Som organisasjonsdirektør får du stor innflytelse og gode muligheter til å påvirke utviklingen av Trondheim kommune som organisasjon. Organisasjonsdirektøren utøver den strategiske ledelsen innen sitt område på vegne av kommunedirektøren. Vi søker deg som vil være med å utvikle og bygge en organisasjonskultur som stimulerer til begeistring, lojalitet og trivsel i arbeidsmiljøet på alle nivå.

Hovedmålet for deg, og alle dine dyktige medarbeidere, er å sette organisasjonen i stand til å levere gode tjenester til innbyggerne, utvikle et bærekraftig samfunn og nå politiske mål.

Organisasjonsdirektøren er leder for sju enheter og har personalansvar for kommunedirektørens fagstab. Det pågår kontinuerlig organisasjonsendringer, og det må påregnes endringer i ansvarsområdene.

Stillingen er en åremålsavtale på seks år (med mulighet til forlengelse på ytterligere seks år).

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å styrke kommunens endrings- og omstillingsevne på alle områder.
 • Bygge organisatorisk endringskraft med særlig blikk på digitalisering. 
 • Ivareta og utvikle partssamarbeidet.
 • Ansvarlig for kommunens digitaliseringsstrategi og for å fremme utvikling av regional- og nasjonal digitalisering i samarbeid med DigiTrøndelag, storbyene og KS.
 • Lederutvikling og strategisk kompetanseutvikling.
 • Lede støttefunksjoner for kommunens enheter.
 • Utvikling av kommunedirektørens styringssystemer.
 • Lønnspolitikk og lønnsforhandlinger.
 • HMS, Sentralt arbeidsmiljøutvalg, hovedverneombud.
 • Samfunnssikkerhet og beredskap.

Følgende enheter er lagt til organisasjonsdirektøren:

 • IT-tjenesten 
 • Personaltjenesten 
 • Trondheim byarkiv 
 • Arbeidsmiljøenheten (herunder bedriftshelsetjeneste) 
 • EKAI - Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt
 • Kommuneadvokaten 
 • Tolketjenesten 

Kvalifikasjoner

For å være aktuell kandidat for stillingen må du ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen organisasjon og ledelse. Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor og grenseflaten politikk og forvaltning. Bred ledererfaring fra kunnskapsintensive og komplekse organisasjoner vil bli vektlagt.

Vi forventer engasjement og kjennskap til alle deler av organisasjonsdirektørens ansvarsområder. 

Du har god forståelse av hvor viktig det digitale skiftet er for en organisasjon. Det er nødvendig å forstå hvordan en politisk styrt organisasjon fungerer, og hvordan digitalisering kan anvendes til å støtte en organisasjon i kontinuerlig endring. 

Personlige egenskaper

Trondheim kommune trenger en organisasjonsdirektør som: 

 • er nysgjerrig på innovative løsninger, forskning og bidrar til at organisasjonen jobber kunnskapsbasert.
 • er relasjonsorientert og positiv med en trygg og tillitsskapende lederstil.
 • kjenner betydningen av medvirkning og samskaping med ansatte, tillitsvalgte, tjenestemottakere og samarbeidspartnere.
 • har evne til å lede gjennom egen ledergruppe og stab, mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne handlingsrom.
 • fremstår med trygghet, tydelighet og entusiasme og har evne til å iverksette politiske beslutninger. 
 • legger aktivt til rette for delaktighet og faglig/tverrfaglig fokus også utover eget direktørområde.
 • viser høy grad av rolleforståelse, faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.
 • kan stå i krevende situasjoner over tid.

Det er nødvendig med gode kommunikasjonsevner, strategiske evner og evne til tydelighet og handlekraft.

Personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning. 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende lederstilling på strategisk nivå i en av landets største organisasjoner.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.