Økonomisjef

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
26. april 2021
Søknadsfrist
10. mai 2021
Kontakt
Marianne Kratz tlf: 22954006
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du bidra til god styring av store økonomiske verdier for samfunnet?

Statsbygg investerte for 7,3 mrd. kroner i 2020 og hadde en omsetning på 5,1mrd. kroner.  Statsbygg leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg har 850 engasjerte og dyktige medarbeidere.

Økonomisjefen leder seksjonen som har ansvar for økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg med sju medarbeidere.
Dette omfatter ansvar for utarbeidelse av virksomhetsplan, drifts- og investeringsbudsjetter og oppfølging gjennom rapportering. Seksjonen har ansvaret for statsbudsjettprosessen og koordinerer Statsbyggs styringsdialog med eierdepartementet. I tillegg har seksjonen overordnet ansvar for Statsbyggs risikostyring, intern kontroll og kvalitetssystem. Stillingen rapporterer til direktør for Økonomi- og virksomhetsstyring.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre helhetlig økonomi- og resultatstyring på tvers av Statsbygg
 • Styrke samarbeidet på tvers av økonomimiljøer i virksomheten.
 • Bidra til å utvikle effektive prosesser og leveranser, blant annet gjennom prioritering, forenkling og automatisering
 • Videreutvikle og implementere Statsbyggs risikostyringsprosesser( inkl kvalitetssystem)
 • Lede og utvikle seksjonen og medarbeiderne
 • Være en aktiv bidragsyter i økonomiledergruppen
 • Være en aktiv og god samarbeidspartner overfor øvrige avdelinger i Statsbygg

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå (siviløkonom eller lignende)
 • Erfaring med å lede og organisere komplekse prosesser
 • God kunnskap om økonomi- og virksomhetsstyring
 • God forståelse av risikostyringsprosesser samt erfaring med utvikling av interne kvalitetssystemer og internkontroll
 • Erfaring fra utviklings- og forbedringsarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper

 • Trygg og tydelig leder med engasjement og endrings- og gjennomføringskraft
 • Evne til å skape resultater gjennom analytisk, strukturert og god ledelse
 • Gode samarbeidsevne og evne til å skape gode relasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å tenke strategisk og ha et utviklingsorientert og forretningsmessig fokus

Vi tilbyr

Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som 1060 avdelingsdirektør fra kr 950 000,- til kr 1 150 000,-
Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

 Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.