IT-direktør

Sted
Oslo
Publisert
29. april 2021
Søknadsfrist
21. mai 2021
Kontakt
Henrik Andersson: henrik@meyerhaugen.no
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vi søker ny IT-direktør som motiveres av å spille en sentral rolle i videreutviklingen av et verdensledende digitalt bibliotek.

Nasjonalbiblioteket er vår felles hukommelse og et multimedialt kunnskapssenter. Vi har landets mest komplette samling av norskpublisert materiale. Samlingen fordeler seg i hele spekteret av medietyper, fra papir og film til elektroniske medier og det norske internettdomenet. I tillegg dekker samlingen omfattende upublisert materiale av vesentlig kulturhistorisk betydning. Som eneste nasjonalbibliotek i Europa har Nasjonalbiblioteket en målsetting om å digitalisere hele samlingen og har kommet langt allerede.

Nasjonalbiblioteket ledes av nasjonalbibliotekar, som har det øverste ansvar for planlegging, drift og utvikling av bibliotekets virksomhet. Nasjonalbiblioteket er lokalisert i Oslo og Mo i Rana, og har om lag 500 ansatte som er organisert i seks fagavdelinger og tre stabsenheter.


Om jobben

Hovedaktivitetene til IT-organisasjonen i Nasjonalbiblioteket er knyttet til videreutvikling av et verdensledende digitalt bibliotektilbud. Ambisjonen er at alt materiale som har vært publisert i Norge skal gjøres digitalt tilgjengelig gjennom nettbibliotektjenesten www.nb.no. Eksempler på dette er bøker, tidsskrift, aviser, musikk, radiosendinger og TV-sendinger. I dag er nesten alle bøker digitalisert, det meste av NRKs historiske radioarkiv, to tredjedeler av alle norske aviser, et utvalg av allmenntidsskrift og millioner av fotografi.  Dette utgjør rundt ti petabyte med unikt innhold som lagres i tre kopier på ulike bærere, og veksten i årene som kommer er beregnet til å utgjøre rundt fire petabyte årlig. I tillegg har Nasjonalbiblioteket fått ansvar for å digitalisere kulturarvmateriale fra norske arkiv og museer, med hovedvekt på å redde den norske audio-visuelle kulturarven. Nasjonalbiblioteket har dermed tre hovedsatsingsområder innenfor IT-feltet i) utvikling og drift av automatiserte digitaliseringsløyper herunder utvikling av løyper for digital pliktavlevering ii) sikker digital langtidslagring og iii) digital formidling og interaksjon.
 

 • Hovedaktiviteten i IKT-avdelingen foregår i Mo i Rana, der all utviklingsaktivitet og digital langtidslagringen finner sted. Høsten 2021 vil et nybygd datasenter sprengt inn i en fjellhall som er integrert i Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana tas i bruk
 • I tillegg til basisaktivitetene i Mo i Rana er det IT-kompetanse andre steder i organisasjonen i tilknytning til spesialområder som datalingvistikk, digital humaniora og formidling, og en egen enhet med fire medarbeidere på ulike lokasjoner som jobber med maskinlæring/AI
 • IT-avdelingen har en service og supporttjeneste som drifter nettverk og PC-er for til sammen 650 medarbeidere.
 • Utover dette kjøpes det konsulenttjenester innenfor de ulike satsingsområdene (for det meste på søkemotor og formidlingsområdet). I dag består IKT-avdelingen av 70 medarbeidere fordelt på tre seksjoner, som er inndelt i ulike team. I utviklingsarbeidet anvendes smidig-metode


Arbeidsoppgavene vil være varierende, og vil inkludere;
 

 • Utarbeide en langsiktig digital strategi for overordnet arkitektur og teknisk plattform 
 • Bygge en IT-avdeling som evner å tiltrekke seg spisskompetanse på kjerneområdene, og som er i stand til å betjene langsiktige behov – samt levere til løpende daglige drifts- og utviklingsoppgaver på samme tid
 • Synliggjøre Nasjonalbibliotekets digitale satsning nasjonalt og internasjonalt, herunder aktivt delta i relevante fora
 • Aktivt holde seg oppdatert på utviklingen innenfor teknologiområdet, og dele innsikt internt for felles kompetanseheving på tvers av organisasjonen
 • Sikre at arbeidsflyt og organisering planlegges og styres på en slik måte at de samlede ressursene benyttes på en effektiv og optimal måte, samt realisere synergier på tvers av organisasjonen og redusere teknisk gjeld
 • Kontinuerlig fokus på IT-sikkerhet, stabil drift og god kostnadskontroll 


Kvalifikasjonskrav 
 

 • Relevant høyere utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå (minimum tilsvarende master-nivå. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Bør ha minimum fem års relevant arbeidserfaring, må ha god metodekompetanse og erfaring fra teknologiområdet
 • Ledererfaring, må ha erfaring med større personalansvar, gjerne også fra prosjekt- eller teamledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i ett, eller flere, av de skandinaviske språkene og engelsk
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlige egenskaper: Initiativrik, ambisiøs, analytisk, visjonær, selvgående og med evne til problemløsning. Gjennomføringskraft, gode samarbeidsevner samt evne til helhetstenkning. Evne til å skape engasjement og entusiasme for Nasjonalbiblioteket, internt og eksternt


Hvem vi ser etter

Vi søker deg som har erfaring både som leder og med strategisk og operativt arbeid innenfor IT-ledelse, gjerne fra større digitale endringsprosjekter.

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning. Det er en fordel med kunnskap om forbrukeratferd og teknologi. Kjennskap til offentlig sektor, herunder kultursektoren, og fra politiske beslutningsprosesser er ønskelig, men ikke avgjørende.

Vi søker en selvstendig og tillitsskapende IT-direktør som evner å samarbeide godt både internt og eksternt. Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og høy gjennomføringsevne er viktig. Det samme er et bredt samfunnsperspektiv og interesse for Nasjonalbibliotekets fagområder. Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, i ett eller flere av de skandinaviske språkene og engelsk, er et krav. Vi ønsker oss en leder som evner å bygge et godt lag, skaper engasjement og entusiasme, for seg og Nasjonalbiblioteket som institusjon – både internt og eksternt.


Vi tilbyr

En spennende og interessant stilling i en organisasjon i stor endring. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kollegaer. Vi holder til i Oslo og Mo i Rana, og for den rette kandidaten er vi åpne for en dialog om arbeidssted og bosted.

Reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale.


Nysgjerrig på å vite mer?

Hvis du er nysgjerrig på å vite mer, kan du lytte til følgende podkast hvor Aslak Sira Myhre, Nasjonalbibliotekar og Roger Jøsevold, Assisterende Nasjonalbibliotekar, deler noen tanker om hva som kreves i rollen: https://soundcloud.com/meyerhaugen/nasjonalbiblioteket-it-direktor/s-JuLGfwcuZdz
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås av vår rekrutteringspartner Henrik Andersson i MeyerHaugen AS via henrik@meyerhaugen.no.

Søknadsfrist 21. mai 2021.

Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.


Nasjonalbiblioteket ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi deltar i statens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en» kan brukes til rapporteringsformål.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.