Compliance Officer

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
28. april 2021
Kontakt
Per Svantesson, 91901288, Camilla Høgh Jansen, 99378343
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

OBOS-banken er den 18. største banken i Norge med en forretningskapital på rundt 53 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2020. Banken har ambisjon om å bli Norges beste boligbank, og fremstå som en attraktiv forretningspartner for boligselskaper og bedrifter knyttet opp mot OBOS’ virkeområde.

OBOS-banken er 100% eid av OBOS og har ca. 60 ansatte.

 

Det stilles stadig nye og strengere krav fra myndigheter og andre interessenter. OBOS-banken søker derfor en Compliance Officer som kan bistå alle avdelinger i banken i arbeidet med å sikre at internt og eksternt regelverk etterleves. Rollen er nyopprettet og rapporterer til Head of Compliance.
 

Du vil få spennende og varierte oppgaver, samt opparbeide deg en solid forståelse for hvordan banken drives og de krav som stilles til virksomheten. Du vil bli en del av et godt og utviklende arbeidsmiljø, med mange engasjerte kollegaer og stor takhøyde.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bistå alle bankens forretningsområder i arbeidet med å sikre etterlevelse av regulatoriske krav, samt gjennomføre kontroller

 • Bistand og oppfølging ved revisjon og tilsynsbesøk

 • Rådgivning, veiledning og intern opplæring rundt relevante regelverk

 • Bistå ved rapportering til styre og ledelse

 • Støtte Head of Compliance i oppfølgingen av compliance-funksjonens årsplan


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap (eller tilsvarende) med minst 2 års relevant arbeidserfaring innen bank/finans

 • Interesse for bankregulatoriske forhold, virksomhetsstyring og internkontroll

 • Kjennskap til regler for personvern, finansavtaler, anti-hvitvasking og utkontraktering er en fordel

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner


Ønskede egenskaper:

 • Høy etisk standard

 • Selvstendig, nøyaktig og strukturert

 • Engasjert og nysgjerrig

 • Gode samarbeidsegenskaper

 • Evne til å utfordre og til å tenke helhetlig


OBOS-banken sine ansatte er stolte av å jobbe i et selskap med stort samfunnsengasjement. Hos OBOS-banken får du utvikle din kompetanse i et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå.


OBOS-banken investerer i egne ansatte og kan tilby goder som fleksitid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt firmahytter i inn- og utland.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.