HR-sjef / avdelingsdirektør

Sted
Oslo
Publisert
4. mai 2021
Søknadsfrist
20. mai 2021
Kontakt
Per Inge Hjertaker tlf: 91729682
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vi søker en gjennomføringssterk, strategisk og kunnskapsrik HR-sjef som skal bidra til å utvikle vår organisasjon, gjennom medarbeiderne og lederne.

Finansdepartementet har medarbeidere med høy faglig kompetanse. Du må raskt kunne få tillit, ha evne til å skape god dialog, samt ha god rolleforståelse. HR-sjef er tett på den administrative ledelsen i departementet og har stor påvirkning på hvordan vi arbeider for å rekruttere, utvikle og beholde kompetente og motiverte medarbeidere.

HR-sjef leder HR-seksjonen med 7 årsverk. Stillingen rapporterer til ekspedisjonssjef for administrasjonsavdelingen, og er en del av hennes ledergruppe.

Sentrale oppgaver og ansvar i HR-seksjonen

 • Støtte departementsledelsen i utviklingen av departementet. Initiere og gjennomføre tiltak innen organisasjon-, arbeidsmiljø-, leder- og medarbeiderutvikling
 • Overordnet ansvar for rekrutteringsprosesser. Bistå i topplederrekruttering til underliggende virksomheter og Norges bank.
 • Profilering av Finansdepartementet som arbeidsgiver
 • Lede og gjennomføre drøfting og forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene
 • Videreutvikle og profesjonalisere HR-prosesser, herunder digitalisere og standardisere arbeidsprosesser
 • Lederstøtte til konflikthåndtering, sykefraværsoppfølging, tilrettelegging og andre personalsaker. Rådgivning til ledere og medarbeidere om HR-relaterte spørsmål
 • Lønn og personaladministrasjon
 • Sørge for et godt kunnskaps- og analysegrunnlag som utgangspunkt for strategiutvikling på HR-området
 • Lede HR-nettverk for virksomhetene i FINs sektor
 • Internt fagansvar for arbeidsrettslige spørsmål, samt arbeidsgiverpolitiske- og relaterte forvaltningspolitiske spørsmål

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring, gjerne fra tilsvarende stilling
 • Relevant utdanning på masternivå med gode resultater. Juridisk bakgrunn er en fordel
 • God innsikt i regel- og avtaleverk om arbeidsforhold i staten
 • Erfaring fra HR-arbeid i statlig eller annen offentlig virksomhet
 • God innsikt i planlegging og gjennomføring av endringsprosesser, gjerne også fra digitalisering

Må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper/ lederstil

 • Personlig og faglig tillitsvekkende
 • Omgjengelig og trygg i lederrollen
 • Må kunne utfordre, stille krav og være tydelig, men samtidig være lydhør og tilpasningsdyktig
 • Engasjert og motiverende
 • Analytisk og evne å tenke helhetlig
 • Strukturert og gjennomføringssterk
 • Like høyt tempo

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Avlønning i spennet 950.000 - 1.100.000 kroner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682, eller ekspedisjonssjef Tina Engelsrud, tlf. 93028074.
Søknad med CV sendes snarest og senest 20. mai.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

 

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.