Forretningsutvikler grønn industri

Sted
Grålum
Publisert
4. mai 2021
Søknadsfrist
30. mai 2021
Kontakt
Ole Christian Stubberud, 41569331
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Østfold Energi satser på å utvikle og legge til rette for grønn industri i egne områder. De skal derfor ansette en engasjert, dyktig og fremoverlent forretningsutvikler. Den ideelle kandidaten kjenner et sterkt engasjement for å utvikle Østfold som region, er interessert i de nye, grønne industriene som kommer, eksempelvis batterifabrikker, datasentre og hydrogenproduksjon, m.m, og har kjennskap til nærings- og tomteutvikling.

Forretningsutvikler grønn industri vil få ansvaret for å lede og utvikle arbeidet med grønn industri i et selskap med høye ambisjoner. Stillingen vil jobbe aktivt med å videreutvikle eksisterende satsninger, samt identifisere og utvikle nye muligheter for grønn industri i selskapets regioner. Ambisjonen er å bidra til å skape et betydelig antall lokale arbeidsplasser og store verdier for selskapets eiere.

Østfold Energi har allerede satsninger i utviklingsselskapene DC Sarpsborg og KI Våler, samt flere energirelaterte næringsinitiativ og trenger nå en forretningsutvikler som skal utvikle dette videre i tillegg til å finne nye muligheter. For å lykkes er det viktig med solid kompetanse innenfor forretningsutvikling, trygghet innen område- og prosjektutvikling og et sterkt engasjement for industri i Østfold. Mulighetene for utvikling og påvirkning er store i Østfold Energi. 

Stillingen rapporterer til direktør strategi og forretningsutvikling og vil være en sentral ressurs i selskapet.
 
Reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt må forventes ifm. salg, utvikling, møter, samarbeidsprosjekter, konferanser og nettverksbygging. Relevante aktører innen grønn industri er ofte internasjonale konsern.

Arbeidsoppgaver

 • Drive frem utviklingsprosjektene i DCS og KIV til suksess og støtte videre etablering av grønn industri på disse områdene
 • Identifisere og utvikle nye prosjekter for mer grønn industri i Østfold
 • Videreutvikle samarbeidet med utviklere i næringsparker i Østfold
 • Utvikle nye forretningsmodeller for energi som tjeneste i forbindelse med grønn industri

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra salg og forretningsutvikling
 • Relevant kompetanse innen industriutvikling, tomteutvikling og regulering
 • Minimum 2 års relevant erfaring, gjerne fra et mellomstort selskap
 • Erfaring fra og kompetanse rundt prosjektledelse og utviklingsprosjekter
 • Meget god økonomisk forståelse og interesse for teknologiutvikling
 • Høyt engasjement for grønn industri og Østfold som region
 • Komfortabel med forhandlinger med grunneiere og leverandører, og dialog rundt reguleringsarbeid
 • Trives med å drive med forretningsutvikling
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Høyere relevant utdannelse på MSc-nivå, fortrinnsvis innen relevant fagområde

Personlige egenskaper

 • Villig til å gå i detaljene for å lykkes med realiseringen
 • En tydelig lagspiller, positiv og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Tydelighet og kraft til å få gjennomslag
 • Høy gjennomføringsevne
 • Selvstendig med god utholdenhet
 • Utpreget systematisk og organisert

Vi tilbyr

En jobb i et inkluderende miljø med engasjerte og dyktige kollegaer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling. Vi har kontorer i sentrale lokaler på Grålum i Sarpsborg. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi og særdeles godt arbeidsmiljø. Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke. 
 

Om Østfold Energi

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind, sol og fjernvarme. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, i Nordland og Østfold. 

Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å skape mer fornybar energi til en verden som trenger det, og gi langsiktig verdi til eierne og lokalsamfunnene selskapet er engasjert i.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.