Forretningsutvikler solkraft

Sted
Grålum
Publisert
4. mai 2021
Søknadsfrist
30. mai 2021
Kontakt
Ole Christian Stubberud, 41569331
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Sentral rolle i et fornybarselskap med høye ambisjoner. 

Vi ser etter deg som er engasjert i sol som energiform, og som vet at sol kan spille en rolle i det grønne skiftet vi trenger å gjøre fremover.    

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme, tilsvarende strømforbruket til 120.000 eneboliger i året.  Men vi må også gjøre mer. Både kutte egne utslipp, produsere mer fornybar energi og gjøre bærekraftige valg på alle områder i virksomheten, og det er her du kommer inn i bildet.  

Du får ansvaret for å lede og utvikle arbeidet med solkraft i et selskap med høye ambisjoner. Du vil jobbe aktivt med å identifisere og utvikle muligheter for storskala solkraft i våre regioner, og ambisjonen er å etablere industriell sol som et nytt for forretningsområde. Østfold Energi har en ambisjon om å øke egen eid produksjon med 150 GWh til 2030 og sol i egne regioner er forventet å spille en vesentlig rolle i dette.

Vi har flere virkemidler i våre aktive eierskap i Solgrid og Soleie, men nå trenger vi deg til å dra dette videre og sikre lokal verdiskapning i våre regioner.  For å lykkes er det viktig at du har solid kompetanse innenfor området, trygghet innen salg og prosjektutvikling og et sterkt engasjement for sol i Viken. Mulighetene for utvikling og påvirkning er store hos oss. 

Stillingen rapporterer til direktør strategi og forretningsutvikling og vil være en sentral ressurs i selskapet.

Arbeidsoppgaver

  • Identifisere, utvikle og realisere muligheter for solkraft i våre områder i tett samarbeid med Solgrid (solparker), Soleie (store soltak) og solbransjen generelt
  • Drive frem og følge opp våre investeringer i sol
  • Aktivt prioritere og følge opp lønnsomhet i solporteføljen
  • Utvikle nye forretningsmodeller for solkraft, inkludert integrasjon med andre energiformer

Kvalifikasjoner

  • Erfaring fra salg og forretningsutvikling
  • Relevant kompetanse innen fornybar energi er viktig
  • Minimum 2 års relevant erfaring, gjerne fra et mellomstort selskap
  • Erfaring og kompetanse rundt prosjektutvikling og helst solprosjekter
  • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Høyere relevant utdannelse på MSc-nivå, fortrinnsvis innen relevant fagområde

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg med høyt engasjement for solkraft og evnen til å skape gode solprosjekter. Du er en typisk lagspiller, positiv og løsningsorientert. Du er meget dyktig til å bygge relasjoner og utvikle nettverk og kommuniserer godt på alle nivåer. Du er flink til å synliggjøre gevinstene til alle interessentene i prosjekt og lykkes gjennom andre. Du er tydelig, jobber strukturert og analytisk og har sterk gjennomføringsevne.   

Vi tilbyr

En jobb i et inkluderende miljø med engasjerte og dyktige kollegaer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling. Vi har kontorer i sentrale lokaler på Grålum i Sarpsborg. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi og særdeles godt arbeidsmiljø. Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.
 

Om Østfold Energi

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind, sol og fjernvarme. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, i Nordland og Østfold. 

Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å skape mer fornybar energi til en verden som trenger det, og gi langsiktig verdi til eierne og lokalsamfunnene selskapet er engasjert i.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.