Daglig leder (prosjektutvikler) IØ Eiendomsutvikling AS

Sted
Indre Østfold kommune
Publisert
4. mai 2021
Søknadsfrist
23. mai 2021
Kontakt
Ola Mæhlum 91355511, Magnus Dæhlin 90666900
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Indre Østfold kommune har valgt å overføre flere eiendommer som kommunen ikke trenger i sin kommunale tjenesteproduksjon til et eget nyopprettet selvstendig aksjeselskap; IØ Eiendomsutvikling AS. Hovedmålet for selskapet er å utvikle eiendomsporteføljen, skape merverdier og gi utbytte til kommunen. Kravet til økonomisk avkastning kan dempes vesentlig der prosjekter vurderes å ha en høy samfunnsmessig gevinst. Selskapet vil ha en tomteportefølje på ca. 700 mål, fordelt på ca. 15 eiendommer.

Til å lede det nye selskapet søkes daglig leder.

Arbeidsoppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Følge opp kommunens eierstrategi for selskapet.
 • Organisere selskapet og avklare intern og ekstern bruk av ressurser.
 • Engasjere eksterne konsulenter, herunder rådgivere og arkitekter mm., som kan bidra til prosjektrealisering og selskapets måloppfyllelse.
 • Utvikle eiendomsmassen med mulighetsstudier og reguleringsplaner (tidligfase) og lønnsomhetsanalyser knyttet til disse, i nær kontakt med eksterne rådgivere.
 • Vurdere kjøp og salg av eiendommer.
 • Vurdere mulige samarbeidsmodeller med andre partnere.
 • Vurdere å delta i utviklingsprosjekter lengre ut i verdikjeden, alene eller sammen med andre.
 • Ha sterkt fokus på bærekraftige løsninger i gjennomføring av prosjekter
 • Følge med på det som skjer i kommunen (privat og politisk) og la seg inspirere av det.
 • Arbeide tett med offentlig myndigheter, andre næringsdrivende og leverandører.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Kjennskap til eiendomsmarkedet (bolig og næring), fortrinnsvis fra Indre Østfold kommune.
 • God kjennskap/erfaring med utviklingsprosjekter i alle faser (fortrinnsvis i byggherre- og/eller entreprenørvirksomhet).
 • Høyskoleutdannet (byggteknisk), men erfaring kan kompensere for formell høyere utdannelse.
 • Selvstendig og initiativrik.
 • Kremmerteft og god økonomiforståelse.
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig.
 • Utadvendt og positiv innstilling.
 • Behersker digitale verktøy.

Vi tilbyr

 • En selvstendig og spennende jobb, sentralt plassert i det som skjer i en kommune i utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i en liten organisasjon
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjon og forsikringsløsninger
 • Bilgodtgjørelse
 • Fri telefon, bredbånd og avis.

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte styreleder Ola Mæhlum tlf: 913 55 511,  eller Magnus Dæhlin tlf: 906 66 900.

Generelle opplysninger

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf.: 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Jobbe i team

Om Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune er en ny sentral kommune i Viken. Med våre 45 000 innbyggere er vi landets 23. største kommune og landets største jordbrukskommune. Våre to byer Askim og Mysen er omkranset av levende tettsteder, rikt idretts- og kulturliv og et næringsliv i stor vekst.
Vi har en strategisk beliggenhet med sin nærhet til Oslo og Folloregionen, og sentralt plassert i tidligere Østfold.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.