Juridisk direktør og leder for compliance

Sted
Oslo
Publisert
7. mai 2021
Søknadsfrist
28. mai 2021
Kontakt
Johann Despriée 99550648, Mariann S. Bendriss 416 27 652
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Komplekst regelverk og compliance utgjør en stadig større del av pensjonsinnretningers virksomhet. Arbeidsoppgaver innenfor compliance området er stadig økende og vi har behov for å ansette en advokat/jurist som kan ta rollen som "Juridisk direktør og Leder for compliance" (etterlevelsesansvarlig).

PKH har formalisert en rekke styrende dokumenter som er tilpasset dagens regelverk samt kommende IORP II regelverk. Det brukes mye tid på risikovurderinger av prosesser med omfattende kontroller innenfor alle deler av virksomheten. Dette aggregeres til styret i form av periodiske risikorapporter. I tillegg er det rapportering til offentlige myndigheter. En juridisk direktør og leder for compliance i PKH skal bistå leder for risikofunksjonen, samt være ansvarlig for at interne ressurser og eksterne leverandører følger retningslinjer i styrende dokumenter samt eksternt regelverk.

Juridisk direktør og leder for compliance har også ansvaret for å forvalte pensjonskassens styringsdokumenter og øvrige regulatoriske retningslinjer. I anledning investeringer er det omfattende avtaler som må gjennomgås før beslutninger tas. Juridisk direktør og leder for compliance skal involveres og ta eierskap til prosessene. I mange tilfeller vil det være behov for å koble på eksterne advokatmiljøer. I anledning anskaffelsesprosesser er det behov for at juridisk direktør deltar i utforming av kravspesifikasjoner og avtaleverk.

PKH har i dag ingen ansatte på juridisk, men en ansatt som er ansvarlig for risiko- og compliancefunksjonen samt aktuarfunksjonen. I tillegg har pensjonskassen en internrevisjonsfunksjon gjennom konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF. PKH er underlagt rapportering til Finanstilsynet.

Stillingen

Stillingen rapporterer til adm.direktør, men har et utstrakt samarbeid med leder for risikofunksjonen. Vedkommende vil inngå i ledergruppen.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere implikasjonene av nye bestemmelser innenfor forsikringsvirksomhet, finansforetak, forsikringsavtaler, risikostyring og internkontroll, IKT, forsikringsrett, personvern samt andre områder som er relevante for PKH så som kontraktsrett, arbeidsrett, skatteloven, selskapsrett mv.
 • Utarbeide juridiske risikovurderinger og anbefalinger egnet som beslutningsgrunnlag.
 • Utføre juridisk kvalitetssikring av prosesser og dokumenter så som avtaler og forsikringsvilkår, oppdatere rutiner og andre styringsdokumenter.
 • Bistå med å etablere, oppdatere og iverksette prosedyrer, maler og standarder som reflekterer beste praksis spesielt innen compliance funksjonens ansvarsområde.
 • Styre og lede oppgaver/prosjekter med deltakere fra ulike deler av organisasjonen.
 • Rapportere om status og juridisk risiko knyttet til saker og forhold av prinsipiell og/eller betydelig art, herunder bistå i forbindelse med compliance-rapportering til styret og ledelsen.
 • Bistå CRO med utvikling og oppfølging av risk- og compliance funksjonens årsplan og kontrollkalender.
 • Definere og følge opp oppdrag og leveranser fra eksterne advokater.
 • Oppfølging av avtaler med eksterne tjenesteleverandører.
 • Bistå pensjonsteamet i saker som vurderes oversendt til Trygderetten.
 • Bistå investeringsteamet ved inngåelse av kontrakter
 • Kvalitetssikring av kommunikasjon som går ut til medlemmer.
 • Kontaktpunkt for utkontraktert varslingstjeneste.
 • Generelle juridiske problemstillinger.
 • Andre oppgaver som adm.dir eller CRO tildeler. 

Kvalifikasjoner

 • Cand. jur./mastergrad i rettsvitenskap (advokat/jurist).
 • Lang erfaring fra juridisk arbeid innenfor relevante rettsområder.
 • Et ønske om å jobbe bredt med flere rettsområder.
 • Evne til å identifisere risiko og juridiske problemstillinger.
 • Analytisk, selvstendig og med evne til å prioritere og håndtere komplekse problemstillinger.
 • Meget god formuleringsevne skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeidsevner og utpreget serviceinnstilling

Personlige egenskaper

 • Du har høy integritet.
 • Du jobber strukturert med evne til å jobbe selvstendig.
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og fremoverlent.
 • Du ser verdien av tverrfaglig samarbeid.
 • Du har stor arbeidskapasitet og liker å jobbe i et miljø som vil litt mer.

Vår nye kollega er utadvendt med godt humør. Det er til tider hektisk hos oss, så du må være fleksibel og tilpasningsdyktig. Vi er i dag kun menn i ledergruppen. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst 
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknad med CV, vitnemål og attester med to referanser sendes til PKH på e-post: brit.helen.nygard@pkh.no.

Kontaktperson for stillingen er Johann Despriée (995 50 648) og Mariann S. Bendriss (416 27 652).

 

Om arbeidsgiveren

PKH er den største pensjonsleverandøren for ansatte, pensjonister og fratrådte medlemmer ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Vi har ca. 85 000 medlemskap og en forvaltningskapital på ca. 35 milliarder kroner. PKH ble etablert 01.01.2014 med seks ansatte. I dag er vi 20 ansatte og holder til i trivelige lokaler på Skøyen med enkel adkomst til kollektiv transport.

Besøk oss på www.pkh.no og bli litt bedre kjent med oss.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Søk på Juridisk direktør og leder for compliance

Har du allerede lastet opp en CV? Logg på for å søke umiddelbart

Søk

Last opp fra datamaskinen din

eller importér fra lagring i nettskyen

Filtype: .doc, .pdf, .docx, .rtf - Størrelse: maks 1Mb


4000 tegn igjen

Informasjon og markedsføring

Vi ønsker å sende deg informasjon om andre tilbud og tjenester fra Dagens Næringsliv

Du kan når som helst melde deg av henvendelsene via en avmeldingslenke nederst i en av e-postene du mottar.


Når du søker på en stilling, vil vi sende søknaden din til den navngitte bemanningskonsulenten, som kan kontakte deg. Ved å søke på en stilling på DN Jobb godtar du våre vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern. Du skal aldri bli bedt om å oppgi bankkontoopplysninger. Send oss en e-post hvis dette forekommer. Du vil aldri bli bedt om å oppgi bankkontoopplysninger. Hvis dette skjer, ber vi om at du sender oss en e-post.