Avdelingsdirektør i Informasjonsforvaltning

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
10. mai 2021
Søknadsfrist
30. mai 2021
Kontakt
Arve Nøstdahl 90171625/ arve@cruit.no
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du stå i spissen for Skatteetatens arbeid med deling av data - og lede arbeidet med modellering og utformingen av informasjonskildene i etaten?

Avdeling Deling har ansvar for utforming og modellering av informasjonen etaten forvalter og Skatteetatens sentrale BI-miljø. Avdelingen har i tillegg ansvar for deling av opplysninger fra Skatteetatens kilder med andre aktører i samfunnet, og er i førersetet for etatens eksterne samarbeid om informasjonsdeling og digitalisering. 

Avdelingen inngår i divisjon for informasjonsforvaltning. Divisjonen ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. All innhenting og utveksling av data i Skatteetaten, både nasjonalt og internasjonalt, ligger innenfor divisjonens ansvarsområde. Divisjonen skal etablere og videreutvikle samarbeid med offentlige og private aktører, og drive frem prosesser for gjenbruk og direkte utveksling av informasjon.

Vi søker nå etter en dyktig avdelingsdirektør som vil være en sentral bidragsyter i arbeidet med informasjonsforvaltning i etaten. Avdelingsdirektøren rapporterer til Divisjonsdirektør i Informasjonsforvaltning og sitter i hans ledergruppe. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen har et stort nedslagsfelt, og du vil samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, herunder blant annet: 

 • etablere og forvalte målbildene for etatens deling og utforming av informasjon
 • ansvarlig for deling av etatens informasjon og utforming av etatens informasjonskilder, herunder tilrettelegge for økt bruk og deling av informasjon
 • lede og utvikle avdelingen på 35 medarbeidere i tråd med etatens overordnede mål, strategier og verdigrunnlag
 • inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere og ledere
 • være en aktiv bidragsyter i divisjonens ledergruppe
 • utadrettet kontakt med andre fagmiljøer internt og eksternt

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • ledererfaring fra større, kompleks virksomhet, med dokumenterbare resultater
 • solid kjennskap til eller erfaring fra informasjonsforvaltning
 • solid kjennskap til eller erfaring fra offentlig sektor
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra å lede endrings- og digitaliseringsprosesser
 • god innsikt i, og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser

Personlige egenskaper

Som leder i Skatteetaten må du evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Du motiveres av å lykkes i lederrollen, ønsker å bruke tid på lederskap, og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg er du:

 • analytisk og med strategisk forståelse
 • trygg i lederrollen, motiveres av å være leder og er villig til å utvikle deg i rollen
 • ansvarsbevisst, strukturert og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • har utpreget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • utviklingsorientert og leverer med høy kvalitet

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 fra kr 900 000 – kr 1 100 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.  

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT  

Noe reisevirksomhet må påregnes.
 

Skatteetaten

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.