Leder for finansregnskap

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
14. mai 2021
Søknadsfrist
13. juni 2021
Kontakt
Alexander Huun, 47898809
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Innovasjon Norge er inne i en spennende tid med store oppgaver og endringer foran seg. Vi ser etter en tydelig og engasjert leder av finansregnskap som kan være med å ta organisasjonen videre. Avdeling for finansregnskap skal sikre utarbeidelsen av korrekt årsregnskap og annen ekstern regnskapsrapportering, herunder gjennomføringen av eksternrevisjon. Avdelingen har også ansvaret for cash management, likviditetsstyring, kontoplan samt budsjett og delregnskap for lånevirksomheten. Avdelingen bidrar aktivt i rapporteringen til oppdragsgivere, styret og ledelsen gjennom året.

Leder for finansregnskap skal lede, koordinere og følge opp Innovasjon Norges arbeid med eksternrapportering, og være en støttefunksjon til andre divisjoner og avdelinger på regnskaps- og finansfaglige problemstillinger. Leder for finansregnskap vil ha leder- og personalansvar for fire dyktige medarbeidere med ulik spesialistkompetanse, og inngår i ledergruppen i divisjonen virksomhetsstyring og økonomi.  

Stillingen rapporterer til stabsdirektør for virksomhetsstyring og økonomi.  

De mest sentrale ansvarsområdene vil være:

 • Sikre korrekt og tidsriktig lovpålagt regnskapsrapportering (årsregnskap)
 • Bidra i regnskapsrapporteringen til oppdragsgivere, styret og ledergruppen
 • Bidra til å sikre korrekt rapportering av merverdiavgift og skatt 
 • Gjennomføre annen ekstern rapportering, for eksempel statistisk rapportering
 • Utføre cash management og likviditetsstyring 
 • Vedlikeholde kontoplanen
 • Utarbeide og følge opp budsjett for lånevirksomheten knyttet til renteinntekter og rentekostnader
 • Dokumentasjon av delregnskap for lånevirksomheten 
 • Kontaktperson og ansvar for gjennomføringen av eksternrevisjon  
 • Være en støttefunksjon til andre divisjoner og avdelinger på regnskaps-/finansfaglige problemstillinger
 • Lede og videreutvikle fagområdet 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Mange års relevant erfaring som leder for finansregnskap/konsernregnskap i større komplekse virksomheter, eller som revisor for tilsvarende virksomheter
 • Erfaring med regnskapsrapportering av lånevirksomhet i konsern eller finansforetak vil være en fordel
 • God virksomhetsforståelse og evne til å sette seg inn i Innovasjon Norges virksomhet og forstå hvordan finansregnskap kan bidra til å øke selskapets måloppnåelse og bidra til god styringsinformasjon
 • God forståelse for offentlige organisasjoners rammevilkår og styringsdialog med eiere og oppdragsgivere
 • God forståelse for plan- og beslutningsprosesser i virksomheter med sammensatte bedrifts- og samfunnsøkonomiske mål
 • Faglig sterk person som samtidig kan være operativ i en hektisk driftshverdag
 • Det stilles høye krav til skriftlige fremstillingsevne
 • Erfaring fra matriseorganisasjon er en fordel
   

Hvem ser vi etter?  

Vi søker en faglig dyktig og tillitsskapende leder med relevant erfaring fra finansregnskap i offentlig sektor eller i næringslivet.  Aktuelle kandidater har god forretningsforståelse og solid ledererfaring fra relevant virksomhet. Du har høy integritet, faglig tyngde og gjennomføringskraft, og kan vise til resultater som en inspirerende og utviklingsrettet leder. Aktuelle kandidater har gjerne erfaring fra digitaliseringsprosesser i komplekse organisasjoner. Finansregnskapssjefen er en tilstedeværende ledertype og har evne til å skape resultater sammen med andre. Du har gode evner til å bygge team, utvikle medarbeidere og motivere. Du har lang operativ ledererfaring. Du er strukturert, proaktiv, resultatorientert og operativ. Personlige egenskaper vil vektlegges.

Vi ser etter kandidater som er trygge i lederrollen og har evne til å engasjere og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse. Leder for finansregnskap må evne å kommunisere godt på alle nivå i organisasjonen. Forståelse for premissene i Innovasjon Norges samfunnsoppdrag er sentralt. 
 

Personlige egenskaper 

Du leder, involverer, utfordrer og motiverer dine medarbeidere. Du har gode samarbeidsevner og har et helhetlig syn.

Vi forventer at du  

 • Jobber selvstendig, strukturert, proaktivt og effektivt 
 • Har en forståelse for mulighetene som ligger i bruk av systemer og digitalisering, og at dette er en naturlig del av ditt fokus og virke i stillingen
 • Har, og viser, et samfunnsengasjement 
 • Er koblende, ansvarlig og nytenkende 
 • Har drive, energi og entusiasme
   

Hvorfor velge Innovasjon Norge og denne muligheten? 

Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med alle dens utviklingsmuligheter og påvirkningskraft til å bidra til økt vekst og verdiskaping i Norge.  

Vi kan tilby: 

 • Spennende faglige utfordringer i en av Norges mest attraktive arbeidsplasser
 • Lede et høykompetent og komplementært team med stort engasjement  
 • Muligheten til å arbeide med hyggelige kollegaer på tvers av flere avdelinger  
 • Et internasjonalt miljø  

Dette, sammen med et trivelig arbeidsmiljø, konkurransedyktige vilkår og ambisjonen om å fortsette å styrke Innovasjon Norges rolle som en sentral samfunnsaktør for et fremtidig bærekraftig næringsliv i Norge, håper vi vil være attraktivt for vår nye leder av finansregnskap. 
 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Alexander Huun, tel. 478 98 809, hvis du har ytterligere spørsmål om stillingen. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 13. juni. Vi behandler søknader fortløpende.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 
 

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kontorer i alle landets fylker og i mer enn 20 land verden over, er vår visjon å gi lokale idéer globale muligheter. Innovasjon Norge skal være en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene koblende, ansvarlig og nytenkende. Innovasjon Norge har ca. 750 ansatte. For mer informasjon, se www.innovasjonnorge.no
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.