Senior Business Analyst

Sted
Oslo
Publisert
21. mai 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Jan Petter Narvesen 93468158, Anna Reiersen 96049016
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Ønsker du å jobbe med prosess- og systemutvikling i Norges ledende meglerforetak?

Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger til private og bedrifter. Utleiemegleren har nå over 15.000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandefjord, Lillestrøm, Drammen, Lysaker, Moss og Kristiansand, i tillegg til seks meglerkontorer og et vaktmesterselskap i Oslo. I 2020 ble det opprettet to nye meglerkontorer og samtidig gjennomført to oppkjøp. Utleiemegleren har i dag ca. 200 ansatte og totalt 20 kontorer. Grunnleggerne av Utleiemegleren eier 50 % av selskapet, og Fredensborg kjøpte seg inn med en 50 % eierandel i januar 2019. For mer informasjon, se www.utleiemegleren.no og www.fredensborg.no.

Vil du ha en sentral og digital utviklingsrolle innen økonomi og finans?

Utleiemegleren er i sterk vekst, både gjennom oppkjøp og nyetablering av selskaper. Videre vekst gjennom nyetablering er et uttalt strategisk mål. Kravene til mer kompleks likviditetsstyring, løpende, effektiv rapportering og informasjonsuthenting er derfor økende.
På kort sikt står vi overfor en sterk digitalisering av virksomheten med utskifting av kjerne- og økonomisystemer. På mellomlang sikt vil utfordringene også være sterkt preget av digitalisering, effektiv bruk av egne, tredjepart-systemer og effektiv informasjonsuthenting på tvers av ulike systemer.
Vi søker derfor en Senior Business Analyst til å lede viktige digitale utviklingsprosjekter innen økonomifunksjonen i selskapet.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Sentral ressurs for konsernets økonomifunksjon innen fornyelse og utvikling av økonomisystemet opp mot pågående arbeid med utskifting av kjernesystemer.
 • Spesielt fokus på implementering av nytt økonomisystem og kartlegging av behov vedrørende nytt kjernesystem
 • Løpende arbeid innen utvikling av effektive rapporter innen økonomistyring, lønnsomhetsanalyser og likviditetsstyring
 • Delta på tvers i organisasjonen med utvikling av ulike rapporter på ad hoc-basis etter behov

Kvalifikasjoner 

 • Utdannelse på masternivå innen økonomi/finans
 • Kompetanse og erfaring innen økonomistyring og rapportering
 • Meget god teknisk- og digital kompetanse, særlig innen
  • Excel
  • Microsoft Power BI
  • XLedger og/eller Microsoft Dynamics økonomisystemer
 • Gode analytiske evner
 • Gode evner til å strukturere problemstillinger og formidle på ryddig måte
 • Du trives med å lede prosjekter og kan ta ansvar for utviklingsinitiativer og digitale prosesser
 • Du kan vise til gode resultater i tidligere lignende roller


Vi ser gjerne at du har erfaring fra konsulentbransjen, hvor integrasjon har vært en viktig del av prosjektene, eller fra økonomifunksjon i selskap som har gjennomført liknende digitaliseringsløp. Du trives med grundige analyser, har tidligere utviklet effektive rapporteringssystemer og vet hvilke verktøy som er best egnet. Du er engasjert, jobber selvstendig, og gjennomfører prosjektene frem til anbefalt løsning. Det blir viktig å utnytte den kompetansen som finnes i konsernet og samtidig tørre å utfordre etablerte rutiner med nye og mer effektive IKT-verktøy. «Alt» vil dreie seg om digital utvikling fremover, og rollen vil derfor være veldig sentral og synlig i organisasjonen. Stillingen vil rapportere til Økonomidirektør.

Utleiemegleren tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et selskap i sterk vekst og med store ambisjoner, både i Norge og kanskje etterhvert internasjonalt. Hos oss er det korte beslutningsveier og du vil raskt få mye ansvar. Sammen med glade og engasjerte kollegaer vil du få en hektisk og hyggelig hverdag, samt en arena for personlig og faglig utvikling. Utleiemegleren tilbyr konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø der vi jobber sammen for å sikre kontinuerlig vekst og måloppnåelse.

For ytterligere informasjon eller svar på spørsmål, kontakt vår rekrutteringspartner Head4More ved Jan Petter Narvesen, tlf. 934 68 158 eller Anna Reiersen, tlf. 960 49 016. Vis interesse for stillingen ved å klikke på “send søknad” eller registrer din CV under "søk stilling” på www.head4more.com. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor Utleiemegleren, om ønskelig.