Direktør for digitalisering og utvikling

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
27. mai 2021
Søknadsfrist
10. juni 2021
Kontakt
Harald Vaagaasar Nikolaisen 91370521, Jan Ombudstvedt 93017734
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Direktør for digitalisering og utvikling skal sørge for at Statsbygg er digitalt ledende i BAE-næringen.

Du vil ha ansvar for utvikling, endring og innovasjon internt i organisasjonen, i tett dialog med leverandørbransjen. Avdelingen er overordnet ansvarlig for all drift og utvikling av Statsbyggs IKT-infrastruktur og koordineringspunkt for alle digitale initiativer og transformasjonsprosjekter.  Statsbygg har blant annet etablert et program for digitalisering av Statsbyggs hovedprosesser. Avdelingen har ca 70 medarbeidere fordelt på sju enheter, som inkluderer virksomhetsarkitektur, IKT, dokumentforvaltning og systemforvaltning med mer. Du får en sentral rolle i Statsbyggs ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Pådriver for digitalisering og utvikling i Statsbygg
 • Lede og utvikle avdelingen
 • Aktiv bidragsyter i Statsbyggs toppledelse
 • Implementere digitale endringsprosesser
 • Bidra i det overordnede strategiarbeidet for Statsbygg og iverksette strategiene i egen avdeling

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring fra ledelse i relevante organisasjoner
 • Kompetanse og erfaring innen IKT, digitalisering og endringsprosesser
 • Erfaring fra utviklings og innovasjonsarbeid
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå hemmelig

Personlige egenskaper

 • Trygg og tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Resultatorientert og systematisk
 • Strategisk forståelse
 • Utadvendt og dyktig til å bygge relasjoner på ulike nivåer

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statenspensjonskasse, med gode
  pensjon-,forsikrings- og boliglånsordninger.
 • Vi oppfordrer kandidater til å ta kontakt eller søke så tidlig som mulig for å avklare sitt kandidatur. Alle
  henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig
  og utvidet søkerliste. Dersom en ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes.
  Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

 

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.