Investeringsmedarbeider / Investeringsanalytiker

Sted
Oslo
Publisert
27. mai 2021
Søknadsfrist
20. juni 2021
Kontakt
Jan Fossgård, 95079650
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du jobbe med investeringer i en oppstartsvirksomhet i skjæringspunktet mellom bygg- anlegg og eiendomsbransjen?

AF Gruppen og OBOS har gjennom Construct Venture etablert en felles satsing på investeringer i oppstartsvirksomheter innen eiendom, bygg og anlegg. Målsetningen er å både påvirke og endre måten bransjen jobber på. Nå skal vi styrke teamet, og søker etter en Investeringsmedarbeider/Investeringsanalytiker til en nyopprettet stilling.

Construct Venture skal skape finansiell avkastning fra investeringer i selskaper som bidrar til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri til bygg- anlegg og eiendomsbransjen. Satsingen er industrielt forankret basert på smart kapital, og Construct Venture skal tørre å utfordre det etablerte gjennom utprøving av teknologi hos eierne.

Du vil få en sentral rolle i ditt arbeid mot ulike investeringsvirksomheter, og i utstrakt grad også bidra med den videre forvaltningen av Construct Venture sin portefølje med vekstselskaper. I rollen vil du jobbe tett mot AF Gruppen / OBOS avdelinger for innovasjon og digitalisering, for blant annet å identifisere nye muligheter som bidrar til å maksimere gevinster ved teknologiutvikling.

Som person er du strukturert, viser initiativ, har sterke analytiske evner, samt at du kommuniserer på en trygg måte. Du har en iboende nysgjerrighet for ny teknologi, gjør gode vurderinger og er en løsningsorientert teamspiller.

Stillingen rapporterer til Daglig Leder, Construct Venture.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Teknologiforståelse
 • Interesse for BAE- (Bygg, Anlegg, Eiendom) bransjen
 • Erfaring fra investeringsvirksomhet, konsulentvirksomhet eller oppstart av egen virksomhet er en klar fordel, men ikke et krav
 • 2-5 års erfaring

Det vurderes som positivt om du har tidligere erfaring fra industrielle testprosjekter. Vi ønsker i tillegg at du trigges av å jobbe for prosjektindustrien, og at du er genuint opptatt av hvordan god og lønnsom drift kan verdiøkes med nytenkning og forretningsmodeller fra oppstartsvirksomheter.

Arbeidsoppgaver:

 • Identifisere og bistå med å evaluere investeringsmuligheter
 • Finansielle analyser
 • Markedsanalyser
 • Vurdere forretningsmodeller
 • Bidra ved gjennomføring av investeringer: forhandlinger, avtaleverk, due diligence
 • Bidra med følge opp investeringer gjennom aktivt eierskap
 • Aktiv dialog med eierselskapene; innovasjonsmiljøene især
 • Særskilt bistå i gjennomføring av testprosjekter hos eierne og andre, samt oppfølging av nye kommersielle relasjoner
 • Bygge relasjoner til relevante utviklings- og fagmiljøer

Vi tilbyr:

Hos oss får du faglige utfordringer i et fremoverlent, smidig og engasjerende miljø med stor påvirkningskraft. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger.

Søkere vil bli innkalt til intervju fortløpende. Kandidater oppfordres derfor til å søke så snart som mulig.

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Konsernet omsatte for 27 mrd kroner i 2020 og har i dag ca. 5500 medarbeidere. AF Gruppen er notert på Oslo Børs (AFG).

AF driver prosjektindustri innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt annerledes samt å finne bedre- og mer fremtidsrettede måter å skape verdier på.

OBOS ble etablert av kreative gründere i 1929, som så behovet for massiv boligbygging i Oslo. De fant en ny forretningsmodell for å drive boligutvikling, eiendomsforvaltning og finansvirksomhet - boligbyggelagsmodellen. Modellen har bidratt til at Norge i dag har et av verdens mest velfungerende boligmarkeder, og en av verdens best vedlikeholdte boligmasse.

OBOS' visjon er å oppfylle boligdrømmer, og å bygge fremtidens samfunn. Selskapet allokerer i denne sammenheng vesentlige ressurser til nyskaping og videreutvikling av eksisterende virksomheter.

Konsernets hovedvirksomhet er boligutvikling, eiendomsforvaltning og finansvirksomhet. Konsernet driver også annen virksomhet, blant annet OBOS Smart Living AS, OBOS Eiendomsmeglere AS. OBOS har i tillegg til virksomheten i Norge omfattende virksomhet innen boligutvikling i Sverige. OBOS-konsernet omsatte for 12,2 mrd kroner i 2020 og har ca. 2600 medarbeidere.