Direktør for kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt)

Sted
Trondheim
Publisert
28. mai 2021
Søknadsfrist
14. juni 2021
Kontakt
Randi Flugstad 90584138, Petter Skarheim 90025399
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Direktør for nytt statlig forvaltningsorgan - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt)

Norge trenger et forvaltningsapparat som bidrar til at vi kan lykkes med å løfte kompetansen i befolkningen og sikre et omstillingsdyktig samfunn. En samordning av de digitale tjenesteleveransene til kunnskapssektoren skal gjøre det enklere å realisere felles strategier og mål, gi effektiv ressursbruk og på den måten gi bedre og mer sammenhengende tjenester for brukerne. Units tjenesteleveranser organiseres sammen med Uninett og NSD – Norsk senter for forskningsdata fra 1. januar 2022 i Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt) som vil ligge direkte under Kunnskapsdepartementet. Sikt skal gi mer effektive digitale tjenester, gode personverntjenester, økt gjenbruk av data og vil ha et leverandør-kundeforhold til et bredt spekter av kunder i kunnskapssektoren.

Kunnskapsdepartementet søker en trygg, samlende og leveranseorientert leder med sterk gjennomføringsevne og kompetanse om digitale tjenester. Den nye lederen skal lede etableringen av den nye virksomheten rundt strategiske mål, skape felles kultur og godt arbeidsmiljø, samt lede og gjennomføre større prosesser og sikre gode leveranser med brukeren i sentrum. Lederen må være kundeorientert og evne å bygge gode samarbeidsrelasjoner mot kunnskapssektoren, øvrig offentlig virksomhet og mot privat sektor. Vi ser etter en leder som kan peke ut retning, som tillater prøving og feiling, har gode kommunikasjonsferdigheter og kan utfordre det eksisterende. Vi forutsetter samlende og inkluderende lederskap og evne til å motivere og inspirere. 

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, på masternivå eller tilsvarende realkompetanse. Stillingen krever ledererfaring fra endrings- og utviklingsarbeid og innsikt i virksomhetens digitale tjenester. Forståelse for statlig forvaltning og politiske prosesser er en styrke. Direktøren vil ha kontoradresse i Trondheim. Med kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim må man regne med en del reising i stillingen.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Amrop Delphi, Randi Flugstad, tlf. 905 84 138 eller Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646, eller departementsråd i Kunnskapsdepartementet Petter Skarheim, tlf. 900 25 399. 

Administrerende direktør ansettes på åremål for en periode på seks år med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Det er en forutsetning at den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Lønn etter avtale innenfor statens regulativ.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb.

Regjeringen har besluttet å slå sammen flere underliggende virksomheter i kunnskapssektoren. Det skal etableres en ny virksomhet som skal samordne og levere IKT-tjenester til kunnskapssektoren. Navn på den nye virksomheten er Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt). Sikt etableres gjennom en sammenslåing av deler av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og NSD - Norsk senter for forskningsdata AS, samt hele Uninett AS. Den nye virksomheten vil bli organisert som et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Hovedkontor blir i Trondheim med kontorsteder i Bergen og Oslo. Den nye organisasjonen vil ha om lag 350 ansatte.