CDO

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
28. mai 2021
Søknadsfrist
14. juni 2021
Kontakt
Rune Hope 45075000, Magne Amundsen 91656101
Posisjon
Leder, Spesialist
Stillinger
IT
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Statens vegvesen statistikk Oppbygging av vårt nye satsingsområde for stordata og innsikt

Statens vegvesen har store datamengder tilgjengelig for hele vegtransportsystemet inkl kjøretøy og trafikanter, som gir gode muligheter til å utvikle brukervennlige og verdiskapende tjenester. Vi søker nå en CDO som blir ansvarlig for å bygge opp en ny avdeling for Datainnsikt. Rollen er sentral for å utvikle Statens vegvesen til en datadrevet organisasjon og intensivere utviklingen av nye brukerrettede tjenester innenfor vårt ansvarsområde i tett samarbeid med organisasjonen for øvrig.

Avdelingen vil få ansvaret for å tilgjengeliggjøre data og datadrevne analyser for å understøtte bruk av data i interne prosesser og etablering av nye brukertjenester som er en viktig del av et datadrevet Statens vegvesen. Som CDO forventes det at du er en aktiv deltager i ledergruppen og bidrar til god bevissthet og kunnskap for å sikre en kunderettet og datadrevet kultur og adferd.

Dine viktige ansvarsområder vil være:

  • Datastrategi: Utforme datastrategi for å maksimere verdiskapning fra innsamling, sammenstilling, generering og tilgjengeliggjøring av data
  • Styring og datakvalitet: Utforme prinsipper og drive styring for å sikre god datakvalitet
  • Kultur og kompetanse: Skape bevissthet og kunnskap om data og styrke datadrevet kultur og adferd
  • Datavitenskap / data science: Etablere standarder for modeller og verktøy som sikrer kvalitet, koordinering og skalérbarhet. Støtte prosjekter / leveranser, og drive kompetansesenter for analyse-metodikk

Den rette kandidaten er analytisk, strukturert, drivende, kreativ og inspirerende, og har evner til å lede både direkte og i matrise.

Du har høyere relevant utdanning, og solid erfaring fra stordata-miljøer.

For kandidater med omfattende og relevant erfaring innen fagområdet, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stillingen medfører omfattende kontakt og samarbeid internt og eksternt, og gir store muligheter for personlig og faglig utvikling i et tungt kompetansemiljø.

Arbeidssted er Oslo og stillingen rapporterer til Vegdirektøren.

Lønn etter avtale. Det er pliktig pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. Stillingen forutsetter godkjent sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til en enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene oppfordrer vi deg til å melde fra om dette.

Interessert? Kontakt Visindi AS ved Rune Hope, tlf. 450 75 000 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp. Søknad med CV sendes snarest og innen 14. juni.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Unntak fra offentlighet kan gis etter en begrunnet søknad. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Om virksomheten

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

www.vegvesen.no.