Prosjektleder Asia

Sted
Molde/Hustadvika eller Ålesund
Publisert
31. mai 2021
Søknadsfrist
20. juni 2021
Kontakt
Kamilla Mordal Holo 90281470, Vidar Aslaksen Skjørli 41577421
Posisjon
Leder
Stillinger
Prosjektledelse
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring globalt?

Byggetrinn 1 på Indre Harøy går etter planen og de første fiskekarene har begynt å reise seg.

Parallelt med prosjektet på Indre Harøy har vi inngått en joint venture avtale med vår Sør-Koreanske partner Dongwon Industries, med en intensjon om å bygge et landbasert matfiskanlegg med tilhørende settefiskanlegg i Sør-Korea. Anlegget skal benytte Salmon Evolutions valgte teknologi, Hybrid Flowthrough System (HFS).

Byggingen av anlegget i Sør-Korea vil bli delt opp i to faser, og byggestart for fase 1 vil være andre halvår 2022 med produksjonsstart andre halvår 2024. Fase 1 gir en årlig produksjonskapasitet på 10.000 tonn slakteklar laks. Fase 2 iverksettes umiddelbart etter ferdigstillelse av Fase 1 og vil øke produksjonskapasiteten med ytterligere 10.000 tonn i 2026. Estimert totalkostnad for utbyggingen er 3.1 milliarder kroner.

Salmon Evolution har fullfinansiert byggetrinn 1 på Indre Harøy, samt vårt bidrag i Sør-Korea.

Vi søker nå en dyktig og kompetent Prosjektleder Asia. Du vil være ansvarlig for å videreføre kompetanse og erfaringer vi har tilegnet oss gjennom byggeprosjektet på Indre Harøy til prosjekter i Asia. Stillingen vil være en del av prosjektteamet i Salmon Evolution, men med et hovedfokus på våre prosjekt i Sør-Korea fra 2022.

Hovedoppgaver

 • Sette sammen, lede og koordinere team av tverrfaglig kompetanse fra Sør-Korea og Norge for å sikre optimal teknisk kvalitet og ønsket fremdrift for anleggene som prosjekteres og bygges i Korea
 • Oppfølging og rapportering på fremdrift, HMS, økonomi og kvalitet
 • Samarbeide tett med ledelse og driftsmiljø, samt være et bindeledd mellom prosjektadministrasjonen og samarbeidspartnere på prosessfaget

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/ingeniør, eller annen sterk teknisk bakgrunn
 • Ledererfaring fra tverrfaglige prosjekter, gjerne fra prosessindustri eller akvakultur
 • Bakgrunn og kompetanse innenfor prosjektmetodikk en forutsetning
 • Internasjonal arbeidserfaring, spesielt fra Asia er en fordel

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Sterk på organisasjonsforståelse og relasjonsbygging
 • Omgjengelig og gode samarbeidsevner
 • Analytisk og strukturert
 • Robust
 • Høy arbeidskapasitet
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Vi er en hurtigvoksende organisasjon med store ambisjoner – dette innebærer at du som prosjektleder og teammedlem må ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø med fokus på samarbeid og resultater. Er du i tillegg nysgjerrig og utviklingsorientert har vi mange spennende utfordringer foran oss som vil passe deg godt.

Vi tilbyr en unik mulighet til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring globalt og ikke minst bli en del av et dyktig team hvor du vil komme inn i tidligfase og få store påvirkningsmuligheter.

Vi kan tilby en sentral posisjon i et unikt selskap med store muligheter, en solid finansiell plattform, kompetente eiere og konkurransedyktige betingelser.

Kontorsted for stillingen vil være Molde/Hustadvika eller Ålesund kommune. Det forventes at du har mulighet til å reise og oppholde deg mye i Asia i perioder.

For mer informasjon om selskapet og stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Project Director Kamilla Mordal Holo (mob: +47 902 81 470, mail: kamilla.holo@salmone.no) eller Manager People & Organization Vidar Aslaksen Skjørli (mob: +47 415 77 421, mail: vidar.skjorli@salmone.no).

 

Om selskapet
Salmon Evolution AS ble etablert i 2017 og er i gang med å realisere ett av Europas største landbaserte anlegg for oppdrett av laks på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Det er innvilget konsesjon på 13.300 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for en årlig produksjon av 36.000 tonn slakteklar laks. 

Salmon Evolution legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.
Fra første konsesjonssøknad til siste kapitalinnhenting har Salmon Evolution høstet positiv tilbakemelding fra alle interessenter og er nå midt i realisering.

Selskapet har i 2021etablert K Smart Farming sammen med koreanske Dongwon Industries, et av verdens største sjømatselskap. K Smart Farming skal bygge et landbasert anlegg i Sør-Korea basert på Salmon Evolutions valgte HFS teknologi. Ved full utnyttelse vil K Smart Farming ha en årlig kapasitet på 20.000 tonn slakteklar laks.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.