Anti hvitvaskings ansvarlig – AMLRO (Anti Money Laundering Reporting Officer)

Sted
Oslo
Publisert
31. mai 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Per Ugland tlf 91169404
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

AML/KYC enheten er en sentral del av bankens forsvar mot hvitvasking (AML) og terrorfinansiering (CTF), og fungerer som et kompetansesenter for hele virksomheten, enten det gjelder generelle spørsmål eller behov for bistand i spesifikke saker. Enhetens hovedoppgave er å undersøke og rapportere mistenkelige forhold, samt avdekke kunder med høy risiko. Hos oss får du jobbe med et bredt spekter av saker med varierende omfang og kompleksitet. Vårt fagmiljø består av medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn og solid erfaring.

Vi søker for snarlig tiltredelse en leder for bankens anti hvitvaskings arbeid for å styrke vår AML/KYC funksjon ytterligere. Funksjonen har inntil nå vært ivaretatt av bankens juridiske leder.

Arbeidsoppgaver vil være å inneha det overordnede ansvar for at banken til enhver tid opererer innenfor de direktiver, krav og retningslinjer som er satt av myndigheter nasjonalt og internasjonalt, så vel som at banken opererer i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning på området. Stillingen medfører ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av bankens interne regelverk knyttet til denne virksomheten.

Stillingen vil rapportere til bankens CEO og til bankens styre.

Bankens AML/KYC funksjon skal sikre at våre kunder, deres eiere og ledelse ut fra et antihvitvaskings- (AML) og kjenn din kunde (KYC) perspektiv, tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav. Arbeidet vil omfatte analyse av lånekunder i og utenfor Norge med både enkle og komplekse eierstrukturer i tillegg til det overordnede ansvar for policyer, analyser og retningslinjer knyttet til virksomheten.

Oppgavene vil videre omfatte arbeid mot bankens innskuddskunder (norske kunder og statsborgere) i forhold til et hvitvaskings- og kjenn din kunde perspektiv. I tillegg forventes det at den rette person vil være aktiv i videreutvikling av de analyseverktøy banken i dag benytter på dette området, samt videreutvikling av metodikk og prosesser. Området er meget høyt prioritert innen organisasjonen.

Bankens arbeidsspråk er engelsk.

Stillingen vil primært omfatte følgende oppgaver:

 • Ha overordnet ansvar for bankens hvitvaskingsarbeid samt ledelse av bankens AML/KYC enhet
 • Være en ressursperson for AML/KYC enhetens medarbeidere
 • Bistå AML/KYC analytikerne samt de kundeansvarlige i å analysere nye kunders eierskap, styre og ledelse med hensyn på å avdekke risiko knyttet til mulige regelbrudd og avvik fra gjeldende lover og regelverk
 • Selvstendig utarbeidelse av risikoanalyser knyttet til AML/KYC spørsmål – både på overordnet og på enkeltkunde nivå
 • Foreta årlige fornyelser av AML/KYC risikovurdering for alle etablerte kunder
 • På kvartalsvis basis utarbeide rapporter til bankens styre om status i hvitvaskingsarbeidet
 • Rapportering til myndigheter vedrørende mistenkelige transaksjoner

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i rettsvitenskap - alternativt Siviløkonom / MBA eller tilsvarende med juridisk fordypningsemne
 • 4 – 7 års relevant erfaring fra bank, finansinstitusjon, advokatkontor, revisjon eller offentlig virksomhet - primært innen compliance- og hvitvaskingsområdet
 • Svært gode engelskkunnskaper - både skriftlig og muntlig
 • Analytiske evner
 • Erfaring med bruk av ulike IT løsninger (Excel, SAS og lignende), samt evne til å medvirke til videreutvikling av bankens AML/KYC rutiner og prosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt god evne til å kommunisere med kunder og kolleger
 • Stor arbeidskapasitet
 • Den rette person vil kunne få en interessant og krevende stilling, med utviklingsmuligheter og anledning til innsyn i de fleste områder knyttet til bankdrift

Om oss:

Maritime & Merchant Bank ASA startet sin virksomhet i desember 2016 og gir pantesikrede lån til maritim sektor i og utenfor Norge.

Bankens primærmarked er små og mellomstore shippingselskaper.

Banken tilbyr standard innskuddsprodukter til norske privatpersoner.

Banken er listet på Oslo Børs NOTC-liste

Vi er for tiden 21 ansatte, og banken er i sterk vekst. Vi er sentralt plassert i moderne lokaler like ved Nationaltheatret.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Per Ugland, telefon 911 69 404, e-mail pu@mmbank.no

https://www.mmbank.no/nb/om-oss/ansatte--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.