Head of ESG

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
3. juni 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Knut Grotli 90251351, Anine Astrup Glittenberg 97080488
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

ODIN Forvaltning søker en erfaren og forretningsorientert person til rollen som Head of ESG (Environmental, Social and Governance). ESG handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Dette er en naturlig og viktig del i vurderingen av å finne de beste investeringene til fondene i ODIN.

Rett kandidat skal utvikle og forbedre ODINs ESG-agenda som en integrert del av investeringsstrategien. Du ser viktigheten av bærekraftige produkter og tjenester i et samfunnsperspektiv og de kommersielle mulighetene bærekraftsmålene skaper. Stillingen har både et strategisk og operativt fokus, hvor rollen inngår i forvaltningsteamet og rapportere til selskapets Investeringsdirektør (CIO).


Ansvarsområder:

 • Tilrettelegge for og bidra til at investeringsteamene til enhver tid har oppdatert metodikk, kunnskap og kompetanse om ESG og sikre felles tilnærming og forståelse for dette

 • Støtte investeringsteamene med markeds- og trendanalyser, selskaps- og teknologivurderinger, finansielle modeller, bærekraftsanalyser og kartlegging av investeringsmuligheter

 • Etablere felles intern kunnskapsplattform og sikre forståelse for mulighetene som ligger i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

 • Overordnet ansvar for ESG rapportering og videreutvikling av denne

 • Representere ODIN i relevante miljøer og arenaer
   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse med sterke akademiske resultater

 • Interesse, kunnskap og forståelse for selskapsinvesteringer og kapitalforvaltning og hvordan bærekraft/ESG er en naturlig del av dette

 • Minimum 5-10 års erfaring innenfor relevante miljøer i Norge eller utlandet

 • Solid kunnskap om ESG, herunder blant annet FNs bærekraftsmål og EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans, og evne til å operasjonalisere dette 

 • Erfaring med tverrfaglig teamarbeid i kommersielle kompetansemiljø

 • Sterke kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk
   

Personlige egenskaper:

 • Forretningsorientert med evne til å se muligheter og ta/gjennomføre initiativ

 • Være en relasjonsbygger og inneha gode samarbeidsevner

 • Evne til å skape interesse, entusiasme og forståelse for ESG området

 

ODIN Forvaltning er en av Norges ledende fondsforvaltere. Selskapet ble etablert i 1990 og er et foretak i SpareBank 1 – alliansen.

ODIN har en sterk nordisk forankring med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Stockholm, Gøteborg og Helsinki. ODIN Forvaltning er en betydelig aktør i det norske fondsmarkedet, og har opplevd solid vekst de siste årene. Majoriteten av selskapets forvaltning er distribusjonsorientert med SpareBank 1 som den største distributøren. ODIN har også lykkes direkte i markedet og opplever voksende kundeportefølje med både privatpersoner, private investeringsselskaper, private- og kommunale pensjonskasser, kommuner, stiftelser og forbund.

ODIN Forvaltning er et fullverdig fondsforvaltningsselskap med konsesjon til å yte aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. ODIN Forvaltning er en ansvarlig aktiv forvalter med over 90 mrd. NOK under forvaltning i ulike aksje-, rente- og kombinasjonsfond.

ODIN Forvaltning har 67 dyktige ansatte, med høy kompetanse og en kundeorientert tilnærming.

Selskapets visjon er: ODIN skaper verdier for fremtiden.