Bransjeleder Virke Inkasso

Sted
Solliplass, Oslo
Publisert
3. juni 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Mats Frydenberg 98084929, Kenneth Ryvoll Klev 97064624,
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Lede inkassobransjen inn i fremtiden

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 21 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og medarbeider.

Vi retter fokus på kunnskapsnæringene, et tettere grensesnitt mellom akademia og næringsliv, markedstilpasning av arbeidsmiljøloven og retningslinjer for offentlige anskaffelser.

Virkers verdier er: Nær, Frampå, og Annerledes. Verdiene representerer selve drivkraften i Virke. De motiverer til å levere gode resultater og veileder hvordan vi jobber med våre medlemmer, leverandører og hverandre. Verdiene skal være i daglig bruk og gi oss retning når vi skal ta beslutninger.

Bransjeleder Virke Inkasso

Vi søker motivert bransjeleder for Virkes bransjeområde inkasso. Rett kandidat trives med utfordringer i skjæringspunktet mellom prosjektledelse, kommunikasjon/marked og politikk.

Du evner å se sammenhenger og forstå inkassobransjens samfunnsoppdrag, og ønsker å jobbe med rammebetingelser, omdømme og andre bransjerelaterte utfordringer. I lederrollen tar du ansvar, iverksetter og skaper aktivitet, og har en strategisk tilnærming til forretningsutvikling. Du snakker med positivitet, tillit, er en naturlig storyteller, etablerer gode relasjoner og bygger effektive nettverk internt og eksternt.

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, utforskende og gjennom en egen indre motor søker ‘det nye’, som et ledd i økt verdiskapning. Du trives med å omsette medlemsvirksomhetens behov for gode og forutsigbare rammebetingelser, og evner å dra på rett kompetanse for gjennomslag og gjennomføring. 

Virke Inkasso har i dag en sterk posisjon i markedet. Din oppgave blir å bevare og forsterke denne samt videreutvikle bransjeområdet. Som støttespiller for å hjelpe våre medlemmer med å skape vekst og forberede seg på fremtiden er det viktig for oss at du har sterkt fokus på kundebehov og -tilfredshet, gode samarbeidsegenskaper, liker å jobbe i team og er fleksibel.

Virke Inkasso ligger i avdeling for medlemsengasjement og stillingen rapporterer til og samarbeider med direktøren for medlemsengasjement.


Dine oppgaver:

 • Utvikle og forvalte strategien for bransjeområdet i samarbeid med kunnskapsrike kolleger, bransjestyret og andre relevante aktører/interessenter
 • Bidra til at hele inkassobransjen finner det naturlig og riktig å være medlem av Virke, samt forsterke eksisterende medlemmers tilfredshet med tjenestene Virke tilbyr
 • Øke kjennskapen til Virke i møte med organisasjonens interessenter på området
 • Omsette konkrete medlemsbehov i leveranser som eksempelvis politiske påvirkningsprosesser, bransjeinterne prosesser, fagsamlinger, frokostmøter og lignende.
 • Holde tett kontakt med både medlemsvirksomhetene og de viktigste interessentene tilknyttet næringen.
 • Bidra til å styrke medlemsvirksomhetene i møte med omkringliggende forhold av betydning for bransjen. 


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med politisk påvirkningsarbeid, myndighetskontakt og prosjektledelse er en fordel
 • Interesse for hva nye reguleringer, digitalisering, teknologi og forretningsmodeller betyr for bransjen
 • Gjerne kjennskap til inkassobransjen


Personlige egenskaper:

 • Lagspiller, du liker å samarbeide med andre og gjøre andre gode
 • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, typisk storyteller med påvirkningskraft
 • Har høy standard for kvalitet, og arbeider systematisk og strategisk for å realisere organisasjonens mål
 • Initiativrik og skaper aktivitet
 • Sterk organisatorisk/politisk navigeringsevne og -engasjement
 • En aktiv serviceholdning – vilje og evne til å gjøre medlemmene litt mer fornøyd. Hver dag.


For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Assessit.


Om bransjeorganisasjonen Virke Inkasso

Virke Inkasso skal være bransjens talerør og den beste støtten en virksomhet kan ha for å påvirke rammebetingelsene. Virke Inkasso arbeider for å sikre rammebetingelser som øker verdiskapingen i inkassobransjen, og jobber med forbrukere og myndigheter for å innarbeide forståelse for inkassobransjens rolle, betydning og organisering i økonomikjeden.


Innenfor inkasso har Virke ca. 70 medlemsvirksomheter og medlemsvirksomhetenes ansatte representerer ca. 96% av alle som jobber i bransjen. Virke Inkasso har et eget bransjestyre. Styreleder er Stig Storm-Hansen (Lindorff). Bransjeområdet dekker inkasso, regnskap og noe bankvirksomhet.