Compliance Manager

Rekrutterer
Sted
Hamar
Publisert
8. juni 2021
Søknadsfrist
17. juni 2021
Kontakt
Lene Kristiansen 97118399, Hans Olav Høiby 90202042
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat


Er du interessert i ledelse og forbedringsarbeid?

Kunne du tenke deg å jobbe som leder for en avdeling som har stor påvirkningskraft på endringer og forbedringsprosjekter?

Vi søker deg som er opptatt av detaljer og etterlevelse, men som også har evne til å løfte blikket for å finne gode, helhetlige løsninger. Som person bør du være strukturert, selvstendig og ha en stor grad av forretnings- og systemteknisk forståelse. Du ser viktigheten av godt samarbeid og kommunikasjon for å oppnå gode resultater. Du vil bidra med å bygge videre på en kultur der tillit og legalitet står sentralt i gjennomføring av våre oppgaver.

Compliance Manager har en sentral rolle når det gjelder å bidra til god styring og kontroll i selskapet knyttet til interne og eksterne rammebetingelser. Stillingen er en uavhengig kontrollfunksjon som skal identifisere, kontrollere og rapportere vesentlige hendelser knyttet til gjeldende interne og eksterne lover, forskrifter, policyer og retningslinjer. 

Compliance Manager innehar også rollen som Personvernombud i Eika Forsikring.

Stillingen rapporterer til Direktør Økonomi og Finans.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver i rollen som Compliance Manager

 • Bidra til god styring og kontroll i selskapet knyttet til interne og eksterne rammebetingelser.
 • Utarbeide rutiner og vedlikeholde rammeverk innenfor ulike temaer.
 • Bistå forretningssiden gjennom rådgivning og veiledning innenfor prosesser og lovverk.
 • Gjennomføre interne kontroller for å sikre etterlevelse av prosesser og krav.
 • Gjennomføre opplæring og veiledning innenfor prosesser og lovverk.
 • Lede compliance-avdelingen som består av ytterligere to medarbeidere.

Arbeidsoppgaver i rollen som Personvernombud

 • Ha oversikt over, og å gi råd om, rammene for etterlevelse av både personvernforordningen og annet relevant regelverk av betydning for behandling av personopplysninger.
 • Utarbeide og påse at rutiner på personvernområdet implementeres og etterleves.
 • Bistå i forbindelse med risikovurderinger, herunder tilrettelegge for gjennomføring av nødvendige tiltak identifisert i risikovurderingen, både der selskapet er behandlingsansvarlig og databehandler.
 • Tilrettelegge og gjennomføre relevant opplæring på en forståelig måte for alle ledd i virksomheten.
 • Være kontaktpunkt mot Datatilsynet og de registrerte.
 • Andre oppgaver iht. personvernforordningen

Kvalifikasjoner

 • Du har kompetanse innen fagområdene som er beskrevet over.
 • Du evner å arbeide med flere temaer parallelt.
 • Du evner å løfte problemstillinger, gjennomføre vurderinger og ta beslutninger.
 • Du evner å fremskaffe, analysere og presentere informasjon.
 • Du har kompetanse til å kunne sette seg inn i regelverk og «oversette» lovkrav.

Personlige egenskaper

 • Du er en strukturert, effektiv og selvstendig person, som liker å både ta og gi ansvar for å oppnå resultater.
 • Du har pågangsmot og fremstår både samlende og tydelig i ditt lederskap, med gode formidlings- og samarbeidsegenskaper.
 • Du har god forretnings- og prosessforståelse og har digital interesse som kan lede til utvikling.
 • Du har strategiske- og analytiske evner.

Vi tilbyr

 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling med ambisiøse mål.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø med entusiastiske og dyktige kolleger.
 • Konkurransedyktig lønn med svært gode pensjonsordninger (7-20%)
 • Gode sosiale ordninger som gunstige lånebetingelser og forsikringsordninger.
 • Moderne lokaler sentralt i Hamar.
 • Tilgang til ferieleilighet i Marbella og Nice.
 • Spennende og varierte aktiviteter gjennom Eika bedriftsidrettslag og Eika Pustepause.
 • Fokus på kompetanseheving og utvikling.
 • Fadderordninger til alle våre nyansatte.

Eika er en attraktiv arbeidsplass med engasjerte og kompetente medarbeidere med en visjon om å styrke lokalbankene slik at de kan være en drivkraft for vekst og utvikling for kundene og lokalsamfunnet. 

Miljøet i Eika Forsikring preges av våre interne verdier som er engasjert, pålitelig og modig. Vi er blant annet opptatt av en god balanse mellom arbeid og privatliv, og er stolte over at vi i flere år har ligget på topp i arbeidsglede sammenlignet med andre i finansbransjen. Mangfold blant våre medarbeidere anser vi som en styrke og vi jobber kontinuerlig for at alle skal føle trygghet og oppleve at det er rom for å være seg selv.

Ikke minst får du jobbe sammen med engasjerte, morsomme og hyggelige kollegaer med kloke hoder, varme hjerter og et genuint driv for den jobben de gjør.

 

Om Eika

Eika Alliansen består av selvstendige banker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt, og spiller en svært viktig rolle for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant sine kunder, og er en drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalområder.

Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av bankene.Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken, og å være Norges mest attraktive partner for selvstendige banker. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, tilpasset kundenes behov, innen forsikring, sparing, pensjon, finansiering, betaling og eiendomsmegling. Les mer på eika.no

Eika Forsikring
Eika Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap. Selskapet retter seg mot privatpersoner, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter gjennom lokalbankene i Eika Alliansen. Eika Forsikring har en bestandspremie på ca. 3.1 milliarder kroner. Selskapet er eid av Eika Gruppen og har kontor både i Hamar og Oslo med til sammen 160 medarbeidere.

 

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.