Business Development Manager

Sted
Oslo
Publisert
9. juni 2021
Søknadsfrist
20. juni 2021
Kontakt
Anne Marit Heber Nærby, 92449114 Arnt Håvard Molvig, 93440805
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vår oppdragsgiver er et stort, veletablert skandinavisk handelskonsern som har en bred portefølje av varer og tjenester. De skal nå etablere seg innen medisinsk forbruksmateriell i Norge og resten av Skandinavia.   

Vi søker til nyetablert stilling: 

Business Development Manager 
nyetablering innen medisinsk forbruksmateriell  

Stillingen opprettes nå i Norge for at rett kandidat skal etablere virksomheten med å lansere og selge medisinsk forbruksmateriell, i første omgang til helseregioner og norske myndigheter. 

Selskapet har betydelig omsetning i Norden og har et meget spennende forretningskonsept. De forventer kraftig vekst i årene fremover innen helsesektoren.  

Sentrale arbeidsoppgaver: 

  • Kartlegge markedet for å etablere salgsprosesser, selge inn produkter til myndigheter, helseregioner og sykehus  
  • Arbeide med anbudsprosesser 
  • Koordinere krav til kvalitet og leveranse for det norske markedet, i tett dialog med nordisk produktsjef og leverandører 
  • Kartlegge markedet og bygge relasjoner med beslutningstakere  
  • Støtte Business Manager Skandinavia med markedsstrategi, markedsplaner og være sparringspartner for hvordan gjennomføre vekststrategien for Norge 

Ønsket faglig bakgrunn og erfaring: 

Aktuelle kandidater har erfaring fra salg og markedsføring av medisinsk utstyr til sykehussektoren, regionale og/eller nasjonale helseforetak. Du må ha kompetanse om anbudsprosesser. Innsikt i beslutningsprosesser for anskaffelser av utstyr og forbruksmateriell til offentlig sektor, samt forståelse av rammebetingelser for det norske helsevesenet er nødvendig. Du må kunne kommunisere godt på norsk og engelsk 

Kandidater må ha kommersiell legning, «drive» og initiativ. Det er essensielt at du kan jobbe selvstendig og strukturert. Du vil være eneste representant i Norge, men må kunne samarbeide med kollegaer på nordisk nivå. Det er en selvfølge at du har et sterkt ønske om å skape vekst og resultater. 

Vi kan tilby en selvstendig og utfordrende stilling i et internasjonalt konsern i vekst. Det vil være gode utviklingsmuligheter for rett person.  

For mer informasjon, ta kontakt med Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby, tlf. 924 49 114 eller Arnt Håvard Molvig, tlf. 934 40 805. Søknad med CV sendes via søkeknappen innen 20. juni 2021. Søknader behandles fortløpende.  I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktperson.