Porteføljedirektør Eksport

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
18. juni 2021
Søknadsfrist
22. august 2021
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Mats Herman Hjelmtvedt 95884959
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Innovasjon Norge skal bidra til at flere bedrifter lykkes med bærekraftig vekst og eksport, og til at norsk næringsliv er med på å løse globale samfunnsutfordringer. Innovasjon Norge skal bidra til å skape flere arbeidsplasser i hele landet, og være en sparringspartner for næringslivet. Innovasjon Norge er inne i en spennende tid med store oppgaver foran seg, og reorganiserer viktige deler av sitt kunderettede arbeid. Målet er å skape et enda mer helhetlig og effektivt tilbud til kundene, og med dette styrke næringslivets forutsetninger til å ta globale konkurranseposisjoner.

Det etableres fire avdelinger på hovedkontoret som adresserer porteføljer av kundebehov, og som ledes av porteføljedirektører. 

Porteføljedirektør for eksport vil være ansvarlig for å etablere og videreutvikle det helhetlige kundetilbudet for økt eksport og internasjonal vekst. Innovasjon Norge skal fange opp og håndtere nye markedsmuligheter for å diversifisere norsk eksport, og tilpasse spisskompetanse til næringslivets skiftende behov. Innsatsen skal spisses mot bedrifter og miljøer som har best forutsetninger for å lykkes. 

Porteføljedirektøren er ansvarlig for at Innovasjon Norges virksomhet innrettes slik at det gir merverdi til kundene, og at kundekontaktene på Innovasjon Norges kontorer i regionene og i utlandet får god støtte til gjennomføring. 

Vi er på jakt etter en tydelig og engasjert porteføljedirektør som kan være med å sette retning for Innovasjon Norges kundearbeid. Oppgaveporteføljen er variert og kompleks. Stillingen gir en utstrakt kontaktflate i hele organisasjonen, og spesielt inn mot det regionale kundearbeidet. 

Porteføljedirektøren vil lede en av avdeling på rundt 8-10 medarbeidere, inkludert leder for Eksportsenteret, prosjektledere og en porteføljeutvikler. Stillingen rapporterer til divisjonsdirektør for eksport og Invest in, og inngår i felles ledermøte for de kunderettede divisjonene. 

Sentrale ansvarsområder:

 • Ansvar for at Innovasjon Norge når sine strategiske mål knyttet til økt eksport og internasjonal vekst 
 • Etablere og videreutvikle det helhetlige kundetilbudet for økt eksport og internasjonal vekst
 • Sikre at tilstrekkelig innsikt i kundebehovene ligger til grunn for kundetilbudet 
 • Ansvar for at avdelings arbeid innrettes slik at det gir merverdi til kunder, og at kunderådgivere styrkes og støttes i gjennomføring av tilbudet
 • Ansvar for å prioritere og vedta helhetlige budsjetter i henhold til kundebehov, i samarbeid med øvrige porteføljedirektører og i kundeledermøtet
 • Ansvar for felles prioritering, koordinering og samordning av innsatsområder og ressurser, i samarbeid med øvrige porteføljedirektører og i kundeledemøtet
 • Ansvar for myndighetsdialogen knyttet til økt eksport og internasjonal vekst
 • Ansvar for å løfte Innovasjon Norges omdømme og posisjon som premissleverandør og ekspert i eksterne sammenhenger knyttet til økt eksport og internasjonal vekst 
 • Lede og utvikle medarbeidere 
 • Endringsledelse og kulturbygging 
 • Sette retning for avdelingens utvikling og rolle i organisasjonen

Vi søker en strategisk og tillitsskapende leder med relevant erfaring fra kommersielle roller i næringslivet knyttet til eksport og internasjonal forretningsutvikling. Du er forretningsorientert, og evner å være brobygger mellom kundens behov og tjenesteutvikling. God innsikt i både næringslivets behov og i virkemiddelapparatet er viktig.

Aktuelle kandidater er trygge i lederrollen og har evne til å engasjere og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse. Vår nye porteføljedirektør evner å kommunisere godt på alle nivå i organisasjonen, og opparbeider tillit både internt og eksternt. Forståelse for premissene i Innovasjon Norges samfunnsoppdrag er sentralt for å lykkes.

Hvorfor velge Innovasjon Norge og denne muligheten?

Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med alle dens utviklingsmuligheter og påvirkningskraft til å bidra til økt vekst og verdiskaping i Norge.

Vi kan tilby:

 • Spennende faglige utfordringer i en av Norges mest attraktive arbeidsplasser
 • Lederrolle i et høykompetent og komplementært team med stort engasjement 
 • Muligheten til å arbeide med hyggelige kollegaer på tvers av flere avdelinger 
 • Et internasjonalt miljø 


Dette, sammen med et trivelig arbeidsmiljø, konkurransedyktige vilkår og ambisjonen om å fortsette å styrke Innovasjon Norges rolle som en sentral samfunnsaktør for et fremtidig bærekraftig næringsliv i Norge, håper vi vil være attraktivt for vår nye porteføljedirektør.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397/Mats Herman Hjelmtvedt, tel. 958 84 959. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 22. august. Vi behandler søknader fortløpende.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kontorer i alle landets fylker og i mer enn 20 land verden over, er vår visjon å gi lokale idéer globale muligheter. Innovasjon Norge skal være en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene koblende, ansvarlig og nytenkende. Innovasjon Norge har ca. 750 ansatte. For mer informasjon, se www.innovasjonnorge.no