Chief HR Officer

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
24. juni 2021
Søknadsfrist
30. august 2021
Kontakt
Frode Hepsø Johansson 99221300, Nils Jørgen Tømmerås 97184166
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Som Chief HR Officer i ScaleAQ får du en av Trøndelags mest spennende lederstillinger innen HR-feltet. Du rapporterer til CEO, og du blir en sentral del av konsernledelsen i et solid og verdensledende industrikonsern i sterk utvikling og med et internasjonalt nedslagsfelt.

I rollen skal du bidra til at konsernet, gjennom forretningstilpasset employer branding, når sine mål. Du får en viktig rolle i å sikre at selskapets verdier og målsettinger er tydelig kommunisert og implementert på alle nivå i organisasjonen.

Vi leter etter en erfaren, trygg og robust HR-leder som kan være med å videreutvikle HR-funksjonen i selskapet, og bygge en kultur der medarbeidere på alle nivå har de beste forutsetningene for å lykkes og prestere.

Ansvarsområder:

 • Hovedansvarlig for å drive selskapets kompetanse- og talentutvikling, lederutvikling og introduksjonsprogram
 • Foreslå og gjennomføre organisatoriske utviklings- og endringsprosesser
 • Støtte ledere i beslutninger og prosesser, som for eksempel i ansettelsesprosesser og personalrelaterte saker
 • Ansvarlig for konsernets interne kommunikasjon, og utarbeide planer og strategier innen området i samarbeid med konsernledelsen
 • Ansvarlig for at alle prosesser som berører selskapets ansatte er i henhold til norske lover og regler, og foreta rapportering til tilsynsmyndigheter
 • Utvikle overordnede og konkurransedyktige rekrutteringsstrategier
 • Ansvarlig for årlig lønnsjusteringsprosess og for selskapets pensjons- og personalforsikringer, og sikre at lønnsfunksjonen fungerer effektivt
 • Bidra i selskapets forretningsutvikling, slik at selskapet når sine strategiske mål

Ønsket erfaring og kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring på seniornivå innen HR-feltet som har gitt deg erfaring med både operativt og strategisk HR-arbeid, samt HR-relaterte systemer og forretningsmessige problemstillinger
 • Erfaring fra industribedrifter og internasjonale virksomheter er en fordel
 • Tydelig og god til å kommunisere på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Høyere utdanning

For flere opplysninger og uforpliktende samtale, ta kontakt med Visindi, Frode Hepsø Johansson tlf. 992 21 300, eller Nils Jørgen Tømmerås tlf. 971 84 166.

Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor ScaleAQ i prosessens innledende fase.

Se video: "We are aquaculture": https://vimeo.com/356841766

 

ScaleAQ er en ledende global teknologileverandør som leverer og produserer komplette anlegg til oppdrettskunder i mer enn 40 land. Selskapet har ca. 850 ansatte og kontorer i Norge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam.

Gjennom økt fokus på bærekraft, biologi, produktutvikling og digitalisering har ScaleAQ tatt en tydelig rolle for å sikre at utvikling av teknologi skjer på biologien og miljøet sine premisser. Det gjør vi ved å produsere og levere teknologi, infrastruktur og tjenester på en solid, bærekraftig og innovativ måte.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.