ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Sted
Hamar / Oslo / Skien
Publisert
23. juni 2021
Søknadsfrist
27. august 2021
Kontakt
Bendik Nicolai Blindheim 99553115, Svein Gjedrem 41407738
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og er landets største med ansvar for over 50 prosent av den samlede spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF har ansvaret

for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 87 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 80 000 medarbeidere. Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se https://www.helse-sorost.no/

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Helse Sør-Øst søker en resultat- og utviklingsorientert leder med evne til å skape tillit og til samhandling både internt i foretaksgruppen, i dialog med ansatte og brukere og med andre samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt.

Kandidater må ha ledererfaring fra større, komplekse organisasjoner, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og høyere utdanning. Det er ønskelig med kjennskap til og driftserfaring fra helsesektoren, bred samfunnsorientering og forståelse for politiske prosesser. Det vil bli lagt vekt på trygghet og robusthet i lederrollen og evne til å prioritere.

For nærmere informasjon, ta gjerne uforpliktende og fortrolig kontakt med Bendik Nicolai Blindheim, tlf. 995 53 115 eller e-post: blindheim@iscogroup.no eller styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein Gjedrem, tlf. 414 07 738.

Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 27. august 2021 på webcruiter.no.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.