Eiendomsdirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
1. juli 2021
Søknadsfrist
15. september 2021
Kontakt
Åge Petter Christiansen 90099800, Adelheid Firing Hvambsal 92219227
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Bygning

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo søker eiendomsdirektør med sterk faglig kompetanse og bred ledererfaring innenfor eiendomsdrift. Kirkens Bymisjon i Oslo eier, leier og forvalter ca 120.000 m2. Vår nye direktør skal lede en avdeling med 18 medarbeidere. Eiendomsdirektøren rapporterer til generalsekretæren, og må ha evne til strategisk utvikling og helhetlig engasjement.

Vi ønsker en resultatorientert og ambisiøs eiendomsdirektør med evne til å utvikle god prosjektledelse i samhandling med våre samarbeidspartnere. Vår eiendomsdirektør skal jobbe strategisk og langsiktig for at alle Kirkens Bymisjons tiltak og virksomheter skal ha tilgang til gode og egnede lokaler/eiendommer, og for å styrke Kirkens Bymisjons rammevilkår, utvikling og vekst. 

Menneske

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at eiendom i Kirkens Bymisjon gir gode drifts- og utviklingsmuligheter for det sosiale arbeidet
 • Sikre Kirkens Bymisjons eiendomsverdier en god utvikling
 • Styrke samhandlingen med offentlige oppdragsgivere
 • Delta aktivt i anbudsprosesser for offentlig anskaffelse
 • Videreutvikle en velfungerende avdeling med høy faglig kompetanse
 • Bistå og støtte til alle deler av organisasjonen innenfor eiendomsfaglige spørsmål
 • Skape samarbeid og kommunikasjon internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning og relevant ledererfaring innen eiendomsbransjen
 • Kunnskap om økonomi og budsjettering
 • Solid forretningsforståelse
 • God erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med myndighetskontakt og ideell virksomhet er en fordel

Personlige egenskaper

 • Er en trygg leder som skaper tillit og kommuniserer godt internt og eksternt
 • Har en motiverende lederstil
 • Har evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Er strategisk og har et godt helhetlig blikk

Menneske 2

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier og det er viktig at eiendomsdirektøren synliggjør Kirkens Bymisjons verdier i sin ledelse.  Vi legger også vekt på at du søker bærekraftige løsninger. Du går systematisk til verks både i driften og i prosjektene, og sikrer Kirkens Bymisjon en langsiktig og god verdiutvikling gjennom solid eiendomsforvaltning.

Spørsmål om stillingen

Informasjon om stillingen gis av vår rekrutteringsrådgiver Åge Petter Christiansen, mobil 900 99 800, eller generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal, mobil 922 19 227. Konfidensiell kontakt blir respektert.

Søknad sendes elektronisk via denne siden.

Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjemaet kan Jobbnorge kontaktes på 755 42 220  hverdager mellom kl 08.00-16.00 eller på epost: kundeservice@jobbnorge.no

Mennesker 3

Om oss

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal stiftelse som jobber for et varmere samfunn. På landsbasis er Kirkens Bymisjon organisert som 12 stiftelser rundt i Norge, med strategisk og faglig samarbeid. Vi er til stede i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge med våre 1800 ansatte og 4500 frivillige, og vi blir stadig større.

Vårt arbeid omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren; rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern og arbeidsmarkedstiltak. Også boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn, unge og familier og kirkelig arbeid er blant tiltakene (www.kirkensbymisjon.no). Gjennom alle våre tiltak vil vi virkeliggjøre visjonen om at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.