Administrasjonssjef (rådmann)

Sted
Longyearbyen
Publisert
9. juli 2021
Søknadsfrist
10. august 2021
Kontakt
Jan Egil Myhre 90892522, Marit Mellem 90546532
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Spennende topplederstilling på Svalbard

Longyearbyen ligger sentralt plassert på Spitsbergen, hovedøya på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2 400 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bl.a. tilnærmet full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Disse tjenestene har en helt sentral rolle i Longyearbyen og er godt forankret i Lokalstyret (politikk), Lokalstyre (administrasjon) og blant innbyggerne.

Longyearbyen har over en periode fra 90-tallet og fram til i dag gjennomgått en gradvis normaliseringsprosess. Fra «company town», der gruvedriften var klart dominerende, til i dag, hvor Longyearbyen fremstår som moderne, med et variert og spennende næringsliv.

Longyearbyen lokalstyre ble etablert 1. januar i 2002 som et resultat av en prosess for et styrket lokaldemokrati i Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyres virksomhet reguleres av Svalbardlovens kapittel 5, med et ansvarsområde som er avgrenset til Longyearbyen planområde. Innenfor sitt geografiske område kan Longyearbyen lokalstyre drive virksomhet av allmenn interesse som ikke ivaretas av staten. Det er stor nasjonal og internasjonal interesse rundt virksomheten på Svalbard.

Utfordringsbildet dreier seg om omstillingen av samfunnet, som i løpet av kort tid fått et endret næringsliv med etablerte familier bestående av mange nasjonaliteter. I tillegg er man i en stor prosess med omlegging og sikring av energiforsyningen til Longyearbyen og utvikling av havna som et arktisk knutepunkt, bare for å nevne noe. Som en følge av klimatiske endringer og endret befolknings sammensetning, er det også en større transformasjonsprosess av bebyggelse og infrastruktur. Den store omstillingen krever også en rekke lovmessige avklaringer fordi omfanget av lover som ikke gjelder fullt ut på Svalbard, er stort.

Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som ligner på det en kommune har på fastlandet og er organisert slik at myndighetsutøvelse, strategisk planlegging og administrative funksjoner ivaretas i Longyearbyen lokalstyres administrasjon. Til forskjell fra kommuner, som har et inntektssystem for overføringer, får Longyearbyen lokalstyre midler direkte over statsbudsjettet og samhandler tett med polaravdelingen i Justisdepartementet.

Lokalstyret (kommunestyret) består av 15 representanter. Posisjonen består av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Opposisjonen består av Venstre og Miljøpartiet de Grønne.

Nåværende administrasjonssjef skifter jobb, og vi søker hennes etterfølger. Administrasjonssjefen er Longyearbyen lokalstyres øverste administrative leder. Vi kan tilby en spennende og utviklingsorientert lederstilling, i grenseflaten mellom politikk og nærings-/bærekraftig samfunnsutvikling. Longyearbyen lokalstyre legger FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet/tjenesteyting, samtidig som virksomheten er i god prosess for å utvikle virksomheten i retning av "kommune 3.0".

Viktige arbeidsoppgaver

  • Videreføre god samhandling mellom politikk og administrasjon
  • Sikre god innbyggerinvolvering gjennom gode samskapingsarenaer (kommune 3.0)
  • Lede og videreutvikle Longyearbyen lokalstyre, faglig og administrativt
  • Være pådriver for store transformasjonsprosesser i lokalsamfunnet Longyearbyen for å sikre en bærekraftig utvikling
  • Samhandle tett med næringsliv, lokalsamfunnet, departement, politisk ledelse nasjonalt og forskningsmiljøer

Ønskede kvalifikasjoner
Du har bakgrunn som kommunalsjef eller rådmann, alternativt en lederstilling i departement eller direktorat. En forutsetning for å komme i betraktning for stillingen, er at du «tar med deg livet ditt» til Svalbard og ikke planlegger en pendlertilværelse til fastlandet. Du bør ha grunnleggende kjennskap til de statlige/sentrale føringene i norsk Svalbardpolitikk. Vi forutsetter høyere utdannelse, og gjerne formell lederutdanning.

Personlige egenskaper
Du er samlende, trygg og tydelig som leder, glad i mennesker, kommuniserer godt, har bred samfunnsforståelse og trives med nærhet til det lokalsamfunnet du lever i. Du er opptatt av gjennomføring og resultater, samtidig som du er strategisk, utviklingsorientert og helhetstenkende. Som person er du raus, inkluderende og lite selvhøytidelig, med gode formidlingsevner og godt humør.

Hva kan vi tilby
Som administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre vil du jobbe tett på det samfunnsmessige som bl.a. omhandler et spennende og godt samspill mellom mennesker med flerkulturell bakgrunn, hvor hele 52 ulike nasjonaliteter er representert pr. i dag. Longyearbyen er et ungt lokalsamfunn i dynamisk endring og med en arbeidsfør og engasjert befolkning. Her vil du komme til et samfunn som tar åpent imot deg og som er ulikt alt annet du finner på fastlandet.

Longyearbyen lokalstyre har som målsetning å være en åpen og tilgjengelig organisasjon med høy kvalitet på tjenestetilbudet og med arbeidstakere som trives, er motiverte og gis mulighet for utvikling. Visjonen i lokalsamfunnsplanen er «unikt, trygt og skapende».


Kontaktinformasjon
Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22 eller Marit Mellem, tlf. 90 54 65 32.

Du søker via Habberstad sin søknadsportal senest 10. august 2021.