LEDER FOR DEPOTAVDELINGEN

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
9. august 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Einar Skaugen 92046073, Lorene Kuraishi-van Haalen 97163946
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Pareto Bank er en rendyrket forretningsbank som utelukkende retter seg mot norske mellomstore bedrifter, deres eiere og prosjekter. Siden oppstarten i 2008 har Pareto Bank bygget et solid fundament basert på god soliditet og høy lønnsomhet. For 2020 ble årsresultatet etter skatt NOK 428 millioner kroner, og for første halvår 2021 er bankens resultat etter skatt på NOK 250 millioner. Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og har i dag en markedsverdi på rundt NOK 3,3 milliarder, 54 ansatte og en forvaltningskapital på rundt NOK 20 milliarder. Bankens virksomhet er konsentrert om eiendomsfinansiering, selskapsfinansiering og skipsfinansiering. Kreditter til eiendomsutvikling er et av hovedproduktene. Personlig kundeservice, skreddersydde finansieringsløsninger og rask saksbehandling er bankens kjerneverdier.

Bankens depotavdeling er sentral i kredittprosessen. Avdelingen består av 6 medarbeidere, og den har ansvaret for å etablere sikkerhet og andre forutsetninger for kredittbeslutningene. Avdelingen forestår også låneadministrasjon. Det er tett samarbeid mellom depotavdelingen, kredittstøttefunksjonen og kredittavdelingene/de kundeansvarlige.

LEDER FOR DEPOTAVDELINGEN

Pareto Bank søker nå etter en engasjert leder av depotavdelingen (banksjef). Lederen vil være sentral i å videreutvikle depotavdelingen, herunder å effektivisere arbeidsprosesser blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Lederen vil ha personalansvar for avdelingens medarbeidere og må være serviceinnstilt og ha stor arbeidskapasitet. Lederen rapporterer til direktør for kreditt og juridisk.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og operasjonelt ansvar for depotavdelingen.
 • Bidra til effektivisering av avdelingens arbeidsprosesser.
 • Kvalitetssikring av låne- og sikkerhetsdokumenter.
 • Etablere rettsvern for sikkerheter for lån, kredittrammer og garantier.
 • Utbetaling av lån,  åpning av kredittrammer og garantier.
 • Øvrig låneadministrasjon.
 • Delta i kundemøter.
 • Intern opplæring.

Kvalifikasjoner  

 • Minimum 5 års erfaring fra depotarbeid.
 • Forståelse og kjennskap til kredittarbeid for krevende bedriftskunder.
 • Økonomisk og/eller juridisk relevant utdanning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring med teamansvar eller personalansvar er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Du er en omgjengelig relasjonsbygger som trives med kollegaer og kunder og bidrar til at depotavdelingen oppfattes som en positiv samarbeidspartner.
 • Du kan motivere dine medarbeidere til god arbeidsinnsats samtidig som du selv trår til.
 • Du har ambisjoner om å utvikle deg i en lederrolle.
 • Du liker å ta i bruk nye arbeidsverktøy og tar initiativ til nye måter å jobbe på.
 • Du er kommersiell i tankegangen, proaktiv og utadvendt.
 • Du er faglig sterk, har evne til å være løsningsorientert og ta beslutninger.
 • Du er opptatt av kvalitet og detaljer.
 • Du har stor arbeidskapasitet og har evne til å jobbe med korte tidsfrister. 
 • Du liker å dele av din fagkompetanse.

Vi kan tilby

 • En nøkkelrolle i et lite, kompetent og dynamisk team som skal utvikle fremtidens depotavdeling for Pareto Bank.
 • Konkurransedyktig lønn og incentivordninger.
 • En unik vekstreise i Norges mest fremoverlente forretningsbank med store ambisjoner.
 • Splitter nye lokaler sentralt i Vika i Oslo.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt Einar Skaugen tlf: 920 46 073 eller Lorene Kuraishi-van Haalen tlf. 971 63 946. Alle forespørsler behandles konfidensielt, også for oppdragsgiver hvis ønskelig. Søknadsfrist snarest. Tiltredelse etter avtale.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.