Ekspedisjonssjef

Sted
Oslo
Publisert
12. august 2021
Søknadsfrist
15. september 2021
Kontakt
Bendik Nicolai Blindheim eller Cathrine M. Lofthus, 22248407
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, inkludert e-helse, helserett og eierskapsforvaltning av helseforetakene.  

 

Vi søker etter ekspedisjonssjef til ny avdeling med ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Nåværende primærhelsetjenesteavdeling og omsorgstjenestavdeling slås sammen til ny avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester fra 1. oktober. Avdelingen vil ha hovedansvar for staten sin politikk knyttet til helse- og omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven, herunder omsorgstjenester, fastlegeordningen, helsestasjoner, skolehelsetjeneste og tannhelsetjeneste. Videre inngår også det koordinerende ansvaret for departementet sitt arbeid med blant annet psykisk helsevern, rus- og voldsfeltet, barn og unge, rehabilitering, mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsfeltet. Avdelingen har etatsstyringsansvar for Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, samt ivaretar departementets etatsstyringsrolle overfor statsforvalterne og konsultasjonsordning med kommunesektoren. 

 

Ekspedisjonssjefen vi ser etter: 

 • er strategisk orientert 
 • har god gjennomføringsevne 
 • er resultat- og utviklingsorientert 
 • har gode samarbeidsevner, er lyttende og samlende 
 • evner å inspirere og lede kompetente medarbeidere  
 • er en raus og omgjengelig person. 

 

Som ekspedisjonssjef for ny, sammenslått avdeling må du kunne være med og utvikle politikken innen det viktige samfunnsområdet som kommunale helse- og omsorgstjenester er. Det blir lagt vekt på personlig egnethet. 

Ekspedisjonssjefen er med i toppledelsen i departementet og rapporterer til departementsråden. 

 

Krav til kvalifikasjoner: 

 • Høyere utdanning, minimum på masternivå og gjerne medisinsk/helsefaglig utdanning 
 • Bred ledererfaring hvor du må kunne vise til gode resultater både på virksomhetsnivå og personalmessig 
 • God innsikt i politiske prosesser og erfaring med å bidra til politisk gjennomslag 
 • God rolleforståelse og mandatutøvelse 
 • Kunnskap om og forståelse for statlig forvaltning og styring 
 • God kjennskap til det kommunale tjenesteområdet og områdene departementet har ansvar for 
 • Erfaring fra arbeid som inkluderer det kommunale helse- og omsorgstjenesteområdet 
 • Erfaring med å løse oppgaver på tvers av sektorer 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne 
 • Gode engelskkunnskaper 

 

Du må være norsk statsborger og må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig.

 

Vi tilbyr: 

 • en svært attraktiv mulighet til å forme og bygge en ny avdeling med stort kontrollspenn 
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver av stor samfunnsmessig betydning   
 • lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem 
 • faglig og godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer
 • fleksitidordning og gode velferdsordninger 

 

Departementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra til enda betre oppgaveløsning. 
Vi legger til rette for medarbeidere som har behov for det.  

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Bendik Nicolai Blindheim i ISCO Group på telefon 22 06 87 00.

For mer informasjon kan departementsråd Cathrine M. Lofthus, tlf. 22 24 84 07, kontaktes. 

Søknad og CV registreres snarest og senest innen 15. september 2021 på iscogroup.no

 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter søknadsfristen. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette grunngis i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil i så fall bli varslet i forkant om dette.