Business Controller

Rekrutterer
Sted
Løren
Publisert
16. august 2021
Søknadsfrist
Vi behandler søknader fortløpende
Kontakt
Henriette Kjærås Aaberg, 97615226
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

For en utrolig spennende tid vi lever i! Teknologi omgir oss og gjør oss i stand til å gjøre ting vi ikke kunne drømme om for få år siden. Ved å sette mennesket i sentrum for utviklingen av tjenester og teknologi, kan vi skape produkter og tjenester som gjør at vi kan skape en enda bedre verden for oss og kommende generasjoner. Det er derfor vi i Atea jobber med teknologi. Av og for mennesker. For meg og deg.

Skap fremtiden sammen med Atea!
Vi er spesialister i IT-infrastruktur og vi bruker kompetansen vår til å forme en bedre fremtid. Atea har kontorer i syv land i Norden og Baltikum med rundt 7000 medarbeidere. Atea er den tredje største leverandøren av IT-infrastruktur i Europa. I Norge er vi om lag 1700 medarbeidere fordelt på 22 kontorer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Ateas målsetning med business controlling er å være fremtidens forretningspartner for ledelsen i Norge gjennom relevant innsikt og sterk forretningsforståelse.

Atea er delt inn i fire regioner og har i tillegg en nasjonal driftsenhet og nasjonale fellesenheter. Business Controllerne jobber i ett samlet fagmiljø som sammen skal nå målsetningen, samtidig som du vil arbeide tett med ledelse og ansatte i regionen du har ansvar for. Vi skal frigjøre tid for å kunne være en preferert forretningspartner, dele og utvikle beste praksis, skape innsikt og ta rollen som utfordrer og rådgiver.

Vi søker nå etter en forretningsorientert Business Controller til Region Øst (omsetning på 4 mrd.). Du vil bli en del av Business Controlling teamet for regionen og skal bistå avdelinger i regionen, CFO og resten av ledelsen med analyser som bidrar til gode forretningsmessige beslutninger. Du vil følgelig bli en sentral person i den videre utviklingen av Atea.

Stillingen vil være lokalisert i Oslo.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • bidra med å sikre riktige månedlige resultater gjennom gode analyser og kontroller
 • utvikle og vedlikeholde rapporteringsverktøy og rapporter (inkl. Power BI)
 • bistå i måneds-, kvartals- og årsavslutning, herunder rapportering
 • bistå aktivt i budsjettering og forecasting
 • utarbeide økonomiske analyser, herunder modellering
 • bidra til å optimalisere rutiner og prosesser
 • bidra til å bringe business controlling, inklusive analysearbeidet, ytterligere et steg videre mot beste praksis; kontinuerlig være en pådriver til forbedringer samt foreslå løsninger på eget initiativ
 • være en rådgiver i det daglige for ledere og andre i Region Øst; gjøre ledere og ansatte bedre i stand til å sikre økonomisk styring og ta beslutninger


Personlige egenskaper

 • analytisk, strukturert og nøyaktig
 • tar initiativ, planlegger og gjennomfører prosesser
 • løsningsorientert og evne til å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • positiv, imøtekommende og serviceinnstilt
 • kan jobbe selvstendig og i team, herunder dele informasjon med kolleger
 • evner å bygge gode relasjoner med personer på ulike nivåer


Kompetansekrav

 • høyere økonomisk utdannelse
 • ca. 2-3 års relevant erfaring, f.eks. fra controlling eller revisjon
 • god forretnings-, økonomi-, og regnskapsforståelse
 • god systemforståelse og gjerne erfaring med digitalisering av prosesser
 • meget gode Excel-kunnskaper og gjerne erfaring med Power BI
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig


Vi tilbyr:
I Atea har vi som ambisjon å være et sted der de flinkeste folkene samles. Vi lover deg utfordringer og et miljø hvor du kan vokse personlig og profesjonelt. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.