Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
24. august 2021
Søknadsfrist
17. oktober 2021
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Peder Juland 93816535
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingen som konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Avinor gir muligheter til å påvirke og bidra i en sektor av stor nasjonal betydning. Stillingen er en av de mest synlige og spennende kommunikasjonstillingene i Norge, og får en sentral rolle i å styre kommunikasjon av Avinors samfunnsoppdrag og tjenestetilbud både eksternt og internt. 

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og engasjert konserndirektør med bred kommunikasjonsfaglig erfaring. Du vil ha det overordnede ansvaret for å lede og videreutvikle Avinors interne og eksterne kommunikasjons- og samfunnskontaktarbeid, og være strategisk kommunikasjonsrådgiver for konsernets topp- og mellomledere. Stillingen inngår i Avinors konsernledelse og rapporterer til konsernsjef. 

Sentrale oppgaver:

  • Videreutvikle og gjennomføre Avinors kommunikasjon- og mediestrategi
  • Videreutvikle og gjennomføre en proaktiv konsernstrategi for samfunnskontakt
  • Videreutvikle og gjennomføre en moderne, effektiv og engasjerende internkommunikasjon
  • Videreutvikle kommunikasjon rundt Avinors bærekraftsarbeid
  • Videreutvikle og bidra til en kvalitetssikret krisekommunikasjon og tilhørende operasjonalisering 
  • Videreutvikle og gjennomføre et godt samarbeid med media og pressen, sentralt og lokalt
  • Bidra til å posisjonere Avinor som en åpen, ansvarlig, kundeorientert og handlekraftig organisasjon i norsk og internasjonal luftfart
  • Videreutvikle og gjennomføre en målrettet og aktiv rolle mot sentrale samfunnsaktører innen politikk og næringsliv, nasjonalt, sentralt/lokalt og internasjonalt 
  • Videreutvikle og tilrettelegge kommunikasjons- og medierådgivning til konsernledelsen og linjeledelsen

 

Aktuelle kandidater har et høyt ambisjonsnivå og vil bidra til å løfte Avinors arbeid innenfor kommunikasjon og samfunnskontakt. Vi ser etter kandidater med et bredt samfunnsengasjement og en interesse for Avinors samfunnsoppdrag. Kunnskap om politiske prosesser og offentlig forvaltning er en fordel. Aktuelle kandidater må evne å framstå med stor troverdighet i kommunikasjon rundt temaer som berører Avinors virksomhet, herunder luftfart og samferdselspolitikk.

Avinors nye konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver og et høyt tempo. Evne til dialog og relasjonsbygging er sentralt for å lykkes. Stillingen krever høy grad av samhandling på tvers, og evne til å bygge gode relasjoner. Konserndirektøren skal være en strategisk rådgiver og sparringspartner for selskapet som helhet. Ny direktør må evne å bygge et godt team som sammen skal bidra til å utvikle kommunikasjons- og samfunnskontaktarbeidet i Avinor. 

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig.

 

Hvis du har spørsmål til stillingen, ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397/Peder Juland, tel. 938 16 535. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 17. oktober 2021.  

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene. Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. For mer informasjon, se www.avinor.no.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.