Kommunedirektør

Sted
Kongsberg
Publisert
26. august 2021
Søknadsfrist
23. september 2021
Kontakt
Randi Flugstad 90584138, Kari Anne Sand 91866262
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Kongsberg er en attraktiv og veldrevet kommune i vekst og ble rangert på topp i kommunebarometeret ved siste kåring. Kongsberg kommune har gode forutsetninger og store ambisjoner for videre utvikling. Kommunen står overfor spennende muligheter knyttet til bl.a. tjenesteutvikling, byutvikling, nærings- og teknologiutvikling. Kommunens rådmann gjennom de siste år går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger.

Vi søker en motiverende, tydelig og trygg kommunedirektør som vil bidra til utvikling av morgendagens løsninger basert på bl.a. brukerorientering, innbyggerinvolvering og teknologiutvikling. Vi ser etter en samlende leder med gode kommunikasjonsevner både innad og utad. Du må ha erfaring fra kommunesektoren og en utpreget forståelse for lederrollen i en politisk styrt organisasjon. Strategisk overblikk, god økonomiforståelse, og bred ledererfaring med utviste resultater fra kompleks organisasjon vil bli vektlagt. Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning. 

Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling i en svært attraktiv kommune. Lønn etter avtale.

Ring gjerne for uforpliktende samtale med ordfører i Kongsberg kommune Kari Anne Sand, tlf. 918 66 262 eller Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138. 

Søknadsfrist 23. september 2021. 

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.  
 

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. 

Kongsberg er Norges teknologiby, vi er stolt av vår teknologi i verdensklasse og vår spennende historie. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kommunen har fagskole og universitet med et bredt utdanningstilbud.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av kommunens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til kommunens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og er i god dialog med innbyggere og næringsliv.

Les mer på www.kongsberg.kommune.no.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.