Konkurransedirektør

Sted
Bergen
Publisert
30. august 2021
Søknadsfrist
3. oktober 2021
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Marit Elisabeth Bolstad 93264528
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Engasjement
Sektor
Offentlig

Nærings- og fiskeridepartementet skal tilsette ny konkurransedirektør etter at nåværende åremål utløper i januar 2022. 

Ny konkurransedirektør skal lede en solid kompetanseorganisasjon med et klart samfunnsoppdrag. Vi søker en strategisk, synlig og samlende direktør med relevant ledererfaring. Konkurransedirektøren må ha solid faglig forankring på minimum masternivå, gjerne som økonom eller jurist. 

Stillingen er utfordrende og kompleks, og innebærer en unik mulighet for å videreutvikle Konkurransetilsynets arbeid med å tilpasse virksomheten til et næringsliv der digitalisering og internasjonalisering innebærer betydelige endringer i etablerte markedsstrukturer. Tilgang til opplysninger og kontroll over algoritmer er i mange markeder avgjørende for å være konkurransedyktig. Konsumentenes netthandel og bedriftenes handel i internasjonale markeder utfordrer de tradisjonelle markedsdefinisjonene. Vi søker en direktør som kan være en drivende kraft i Konkurransetilsynets arbeid med å videreutvikle sin tilsynsvirksomhet i takt med dette.

Direktøren må være en tydelig leder med evne til å inspirere og motivere kompetente og engasjerte medarbeidere. Aktuelle kandidater har et høyt ambisjonsnivå og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Vi ser etter kandidater som har evne til å engasjere, motivere og kommunisere godt med medarbeidere med høy faglig kompetanse.

Direktøren forventes å ha god forståelse for politiske prosesser og næringslivets rammebetingelser og utfordringer. Stillingen krever god rolleforståelse, et helhetlig og tverrfaglig perspektiv, og evne til å skape engasjement og samhandling. Konkurransetilsynet har omfattende samarbeid med utenlandske konkurransemyndigheter, og er en aktiv deltaker i EUs konkurransenettverk. Direktøren må kunne representere Norge slik at norske synspunkter formidles på en god måte. Vi legger vekt på personlige forutsetninger for å kunne lede og representere virksomheten, både internt og eksternt. Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk er nødvendig. 

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlengelse i en ny seksårsperiode. Lønn etter avtale. Direktøren må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397/Mats Herman Hjelmtvedt, tlf. 958 84 959 eller Nærings- og fiskeridepartementet ved fung. ekspedisjonssjef Marit Elisabeth Bolstad , tlf. 932 64 528. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 3. oktober 2021. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i utgangspunktet er offentlige, jf. offentleglova § 25. Hvis søknaden er betinget av at søkerens navn ikke fremkommer av den offentlige søkerlisten, må søkeren opplyse om og begrunne dette.  Departementet vil varsle interessenten dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge.
 

Om Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet er et statlig tilsyn underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Konkurransetilsynets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv ressursbruk ved å fremme konkurranse til fordel for forbrukere og næringslivet i Norge. Konkurransetilsynet har i overkant av 100 medarbeidere, og holder til i Bergen sentrum. For mer informasjon, se www.kt.no.

Konkurransetilsynet