HR-direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
1. september 2021
Søknadsfrist
28. september 2021
Kontakt
Randi Flugstad, 90584138, Kristin Høy Lian, 48231646
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.
 

Vil du lede det strategiske HR-arbeidet i en av Norges mest innovative etater?
 

Ansvarsområder

Som del av toppledergruppen i Skatteetaten vil du bidra til den strategiske nytenkingen og utviklingen av hele etaten. Her har HR en sentral rolle. Vi ser etter en HR-direktør som kan hjelpe oss å videreutvikle HR for fremtiden slik at vi er godt rustet til dagens og fremtidig oppgaveløsning. Er det deg?

Skatteetatens HR-funksjon består av HR-avdelingen i direktoratet og lokale enheter i våre seks landsdekkende divisjoner. HR-avdelingen i direktoratet består av ca. 40 medarbeidere fordelt på to grupper: Arbeidsgiveransvar og Kompetanse og ledelse. HR-direktøren skal på vegne av Skattedirektøren utøve arbeidsgiverrollen og sikre at etaten har en strategisk HR-funksjon som understøtter etatens virksomhetsstrategi og målbilde. Enheten skal utvikle og forvalte standarder for prosesser og kvalitet på sentrale leveranser for HR i hele etaten for å sikre god og enhetlig praksis på området. 

Som vår nye HR-direktør skal du

 • sikre at HR-faglige vurderinger er ivaretatt i strategiske beslutninger i toppledelsen
 • sikre gjennomføring av omstillings- og endringsprosesser
 • sikre at etaten har en fremtidsrettet HR-strategi og HR-leveranser med høy kvalitet
 • ivareta arbeidsgiverrollen på virksomhetsnivå på vegne av skattedirektør
 • målrettet arbeid med ledelses-, kompetanse- og kulturutvikling
 • ivareta etatens arbeid og prosesser knyttet til rekruttering og bemanningsplanlegging, arbeidsmiljø og HMS
 • sikre ivaretakelse av medbestemmelse og samarbeid med tillitsvalgte sentralt 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg med

 • høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Har du særlig relevant erfaring kan det i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring på overordnet nivå fra større, kompleks virksomhet
 • solid erfaring fra avdelingens arbeidsområder, der erfaring med å lede i endrings-, omstillings- og digitaliseringsprosesser vil bli særlig vektlagt
 • erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte 

Personlige egenskaper

Du

 • forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov
 • er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus
 • er en samlende og helhetlig orientert leder
 • er god til å kommunisere og skape engasjement
 • har integritet, pågangsmot og høy gjennomføringsevne 

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Hvorfor velge oss?

Hos oss blir du del av en nytenkende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag: vi sikrer finansieringen av velferdssamfunnet, og det er vi stolte av å gjøre på en måte som høster stor tillit hos befolkningen.

Vi kan tilby deg

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse - en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som direktør (i stillingskode 1062), med lønnsbetingelser etter avtale. 
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.