DIREKTØR INTERNASJONALE RELASJONER OG FORRETNINGSUTVIKLING

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
1. september 2021
Søknadsfrist
26. september 2021
Kontakt
Rune Frøyslie 40282150, Gro Møllerstad 91559752
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du være med å lede den videre utviklingen av standardiseringen i Norge?
 

Som direktør vil du lede en avdeling som har ansvar for vårt internasjonale engasjement på områder som understøtter norsk samfunns- og næringsliv, vår produkt- og tjenestestrategi og vår digitaliseringsstrategi. Du har ansvar for Standard Norges arbeid med EUs forordning for standardisering, våre internasjonale forpliktelser i CEN og ISO og relasjonen til Nærings- og fiskeridepartementet. Vi søker en person med solid samfunnsforståelse, gjerne med et internasjonalt perspektiv. Du har sterkt engasjement for utvikling og innovasjon og forståelse for viktigheten av standarder i et velfungerende samfunn.

Vårt arbeid med å utvikle standarder er avgjørende for innovasjon og utvikling både i offentlig og privat sektor. Som direktør må du ta initiativ til kontinuerlig utvikling og fornying av standarder.

Du vil ha det overordnede ansvaret for at avdelingens utvikling, arbeid og resultater er i henhold til mål og strategi.  Direktøren er en del av Standard Norges ledergruppe, noe som innebærer at du aktivt skal bidra til tverrsektorielt fokus, jobbe for å skape større prosjekter med økt verdi for våre kunder og oss og sikre god samhandling mellom avdelingene i Standard Norge. Som direktør for internasjonale relasjoner og forretningsutvikling vil du ha et særskilt ansvar for å videreutvikle standardisering som virkemiddel og ivareta våre internasjonale forpliktelser og nettverk.

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag og som dyrker fram innovasjon i norsk næringsliv. Standard Norge har et godt utgangspunkt for videre vekst og har gjort viktige strategiske grep for å utvikle konsernet og for å tilby enda bedre tjenester.  

Vi er opptatt av god balanse mellom arbeid og fritid, har svært gode forsikrings- og pensjonsordninger og fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til våre rådgivere i Hodejegerne as, Rune Frøyslie, tlf. 40 28 21 50, Gro Møllerstad, tlf. 91 55 97 52.

Gå inn på www.hodejegerne.no for å legge inn søknad innen senest 26. september.

 

Standarder er fundamentet vi bygger og utvikler samfunnet på. De gjør det enklere å skape, forandre og innovere på alle samfunnsområder. De forenkler både arbeids- og hverdagslivet til folk flest og gjør det enklere å lykkes for næringsliv og offentlig sektor. Det er konsernet Standard Norge, som består av standardiseringsorganisasjonen Standard Norge, salgsselskapet Standard Online AS og IT-selskapet Standards Digital AS, som utvikler, vedlikeholder og selger standarder i Norge. Vi samarbeider tett med de internasjonale standardiseringsorganisasjonene, med næringsliv og offentlig sektor i vårt utviklingsarbeid. Det finnes standarder for alt fra bankkort og dører til datasikkerhet og ledelse. Raske teknologiske og samfunnsmessige endringer gjør at behovet for standarder øker, og konsernet Standard Norge har planer for sterk vekst de neste årene. Vi er i dag 120 medarbeidere og holder til i moderne lokaler på Lilleaker/Lysaker. Les mer på www.standard.no--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.