Programansvarlig digitalisering

Sted
Oslo
Publisert
2. september 2021
Søknadsfrist
22. september 2021
Kontakt
Thea Kleiven, 47301088, Mats Frydenberg, 98084929
Posisjon
Spesialist
Stillinger
IT, Utvikling
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Digital strateg til høyskole i sterk vekst

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt». VID har over 5200 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø.

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.


VID Vitenskapelige høgskole ser etter en programansvarlig for digitalisering som skal bidra til morgendagens læring. Høyskolen er en av landets raskest voksende, med mål om å bli universitet. Høsten 2021 og 2022 vil det stå klart splitter nye campus i Sandvika, Bergen og Stavanger og høsten 2025 er det planlagt nytt campus i Oslo, noe som innebærer et stort digitalt utviklingspotensial.

Til å lede arbeidet med å utvikle den fremtidige hverdagen for ansatte og studenter ser vi etter en digital strateg som forstår hvordan man kan omsette digitale muligheter til konkrete løsninger. Du vil være med å lede digitaliseringsstrategien på et overordnet nivå i hele organisasjonen og bidra til at VID er blant foregangsfigurene for moderne læring innen UH-sektoren.

Du har prosjektledererfaring, er resultatorientert med et kritisk blikk for hva som gir best effekt og evner å skape entusiasme og samarbeid. Du kan snakke tekniske løsninger med IT, sette deg inn i behovene til akademikere og forstår hvordan man forenkler hverdagen til studentene. Som programleder for digitalisering vil du ha ansvaret for å lede den digitale satsningen gjennom å trekke digitaliseringsprosjektene i en helhetlig retning og fasilitere organisasjonens prosjektportefølje.

Stillingen er nyopprettet og vil rapportere til direktør for organisasjon og virksomhetsutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for operasjonalisering av VIDs digitaliseringsstrategi
 • Identifisere digitaliseringspotensiale og iverksette forbedringsprosjekt
 • Programledelse med ansvar for porteføljestyring, samt koordinering av faglig utvikling og fremdrift
 • Planlegge og gjennomføre program og prosjekter på tid, kost og kvalitet
 • Sikre god forankring, involvering og kommunikasjon i programmet mot ulike interessenter
 • Legge til rette for at utviklingsprosjekter og innføring av disse blir koordinert med virksomheten for å sikre gevinstrealisering


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Du har erfaring med ledelse av større program og/eller prosjekter
 • God forståelse for brukerperspektivet og medvirkningsprosesser
 • Det forutsettes at du har kunnskap om utviklingen innenfor IT og digitalisering
 • Du evner å operasjonalisere strategiske mål
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God organisasjonsforståelse og erfaring fra prosjekter i komplekse organisasjoner
 • Det er ønskelig med kjennskap til UH-sektoren


Personlige egenskaper

 • Du er en relasjonsbygger og motivator med gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du evner å se sammenhenger og tar initiativ
 • Du er beslutningsdyktig og fleksibel
 • Du har fokus på kvalitet og bidrar til faglig utvikling


Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å sette et solid fotavtrykk i digitaliseringsarbeidet hos en fremoverlent aktør med høye ambisjoner i UH-sektoren
 • Få en nøkkelrolle i arbeidet med å nå VIDs overordnete målsetninger
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1364 seniorrådgiver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo med godt arbeidsmiljø


Har du spørsmål vedrørende stillingen så er du velkommen til å ta kontakt med våre konsulenter i Assessit.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.