Kirkeverge

Sted
Oslo
Publisert
3. september 2021
Søknadsfrist
19. september 2021
Kontakt
Wendy Skjellnan, 91593171, Øyvind Drangsland, 91832891
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Er du en samlende, handlekraftig og omstillingsdyktig leder?
 

Nå kan du søke på en av de mest spennende lederstillingene i Den norske kirke:                                               

                                                 Kirkeverge i Oslo
 

Fellesrådet i Oslo søker en leder som kan:

 • Bidra til å realisere kirkens visjon om å være levende, nær og tilgjengelig i alle lokalsamfunn i byen
 • Lede strategi og utviklingsarbeidet, og ansatte i KfiO
 • Utvikle og kvalitetssikre et godt tjenestetilbud og god service for menighetene
 • Forvalte økonomi og eiendommer
 • Være en synlig representant for fellesrådet i møte med offentlighet og media
 • Utvikle samarbeidet med bispedømmeråd og prestetjeneste til det beste for menighetene
 • Videreutvikle og skape gode relasjoner til kommunen og andre naturlige samarbeidspartnere

Vi ønsker oss søkere med følgende kvalifikasjoner:

 • Betydelig ledererfaring, herunder endringsledelse i større organisasjoner
 • Relevant høyere utdanning fra universitet / høyskole
 • God kunnskap om kirkelig organisering og offentlig forvaltning
 • En fordel med erfaring fra frivillig arbeid i lokalmenighet og organisasjonsliv
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Analytiske og strategiske ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Sterkt engasjement for kirke- og menighetsliv
 • Tillitvekkende og samlende relasjonsbygger
 • Beslutningsstyrke og gjennomføringskraft
 • Tydelig identifisering med Den norske kirkes verdigrunnlag

Personlige egenskaper vil bli tillagt betydelig vekt. Vi kan tilby en svært spennende og meningsfylt stilling med konkurransedyktige betingelser i en kompetent organisasjon. Kirkevergen rapporterer til det valgte fellesrådet.

Krav om medlemskap i Den norske kirke.

For mer informasjon kan du ta kontakt med Skagerak Consulting:
Øyvind Drangsland tlf: 918 32 891 eller Wendy Skjellnan tlf: 915 93 171.
Søker kan anmode om konfidensiell behandling av søknaden.
Søknadsfrist: Snarest og innen 19.september 2021.

Om arbeidsgiveren

Vi søker en leder for Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO). Det er et forvaltnings, service - og strategiorgan for 39 menigheter. Vår nye leder må evne å lede i en tid med store endringer i kirken.
KfiO har arbeidsgiveransvar for 270 ansatte, sentralt i administrasjonen og i menighetene.
Kirken i Oslo forvalter en rik kulturarv, herunder 65 kirker som er blant hovedstadens viktigste signalbygg. Driftsbudsjettet for 2021 er på 240 millioner kroner, og investeringsbudsjettet er på omlag 21 millioner.
Stillingen tilsvarer direktør-nivå i en større organisasjon.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.