Direktør for Reguleringsmyndigheten for energi

Sted
Oslo
Publisert
2. september 2021
Søknadsfrist
26. september 2021
Kontakt
Trygve Rastad, 99609086
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Samfunnskritisk og strategisk lederrolle

Hovedoppgaven til RME er å fremme et samfunnsøkonomisk effektivt og velfungerende kraftsystem.

RME fastsetter inntektsrammer for nettselskapene og fatter enkeltvedtak i en rekke saker som angår kraftbransjen. Videre gjennomfører RME analyser og utarbeider forslag til norsk regelverk på energiområdet. RME har også selv forskriftsmyndighet på enkelte områder.

RME samarbeider også tett med reguleringsmyndighetene i de andre nordiske landene og i Europa for øvrig - blant annet gjennom energisamarbeidet i ACER.

Energisystemet er i rask og sterk endring, med ny type produksjon, endret forbruksmønster, og nye aktører. Energisystemet blir stadig mer digitalisert, og mer integrert med andre lands energisystemer. Disse utviklingstrekkene påvirker RMEs arbeid sterkt.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vil fra september bestå av de fire seksjonene Kunde og nett, Marked og systemdrift, Økonomisk regulering og Juridisk seksjon. RME har i dag om lag 65 ansatte.

Vi søker en initiativrik og strategisk person med bred ledererfaring og stor arbeidskapasitet til å lede og utvikle RMEs arbeid for å sikre en effektiv og velfungerende energiforsyning i Norge. Direktøren for RME inngår i NVEs toppledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Relevant ledererfaring med gode dokumenterbare resultater
 • God organisatorisk forståelse
 • Erfaring med digitalisering-, endrings- og omstillingsarbeid
 • Erfaring med strategisk og innovativt utviklingsarbeid
 • Erfaring fra og kunnskap om kraft- og energisystemet vil vektlegges
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og forståelse for NVEs samfunnsoppdrag og rolle
 • Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring er en fordel
 • Meget god kommunikasjonsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

  Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG (H) før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • God vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • Motiverende lederadferd og evne til relasjonsbygging
 • Trives med å jobbe i grenseflaten mellom ledelse, fag og samfunn
 • Trygghet i lederrollen og har evne til å inspirere og engasjere kompetente medarbeidere
 • Evne til god samhandling og tillitvekkende dialog internt og eksternt
 • Nysgjerrig og utviklingsorientert

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med faglige engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter kvalifikasjoner og innplassering i stillingskode direktør (1062)
 • Godt arbeidsmiljø
 • Moderne og sentrale lokaler på Majorstuen
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknader vil bli behandlet fortløpende og senest innen søknadsfrist. Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Trygve Rastad  i Amrop Delphi (mobil +47 99609086) for en uforpliktende samtale om stillingen.

NVE er et åpent og inkluderende direktorat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp elektronisk sammen med søknaden.  

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).   

 

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Kraftmarkedet og kraftnettet er i stor omstilling for å skape fremtidens energisystem, og vår rolle er å sikre at reguleringen legger til rette for et energisystem som tjener samfunnet på best mulig måte. RME samarbeider tett med reguleringsmyndigheter i Norden og Europa. RME består av fire seksjoner og har om lag 65 ansatte. RME ble fra 1. november 2019 en uavhengig regulatormyndighet.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.